Preminuo je professor emeritus Ivan...

Dana 28. siječnja 2023. godine preminuo je professor emeritus Ivan Habdija, jedan od začetnika modernih ekoloških istraživanja slatkovodnih ekosustava u Hrvatskoj. Profesora Habdiju pamtit ćemo kao znanstvenika koji je uvijek promovirao razvoj modernih bioloških istraživanja, poznatog u znanstvenim krugovima u zemlji i inozemstvu, te kao profesora i mentora generacijama biologa.

 
Prof. dr. sc. Ivan Habdija bio je na čelnim funkcijama predstojnika Zoologijskog zavoda, pročelnika Biološkog odsjeka, prodekana i dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nesebično se zalažući svojim radom za ustanovu u kojoj je proveo radni vijek.


Profesor Habdija rođen je 7. srpnja 1945. u Gornjim Plavnicama kraj Bjelovara. Gimnaziju je završio u Bjelovaru 1963. godine. Diplomirao je biologiju 1967. na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1969. Godinu dana kasnije zaposlio se u Federal Institute of Hydrobiology u Koblenzu (Njemačka). Doktorat iz biologije stekao je 1975., a docentom postaje 1977. godine. Za izvanrednog profesora izabran je 1983., a od 1986. do umirovljenja djeluje kao redoviti profesor zoologije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveno- istraživačku karijeru započeo je istraživanjem utjecaja otpadnih tvari na strukturu i raspored biocenoza u malim tekućicama. Rezultate je elaborirao u drugoj doktorskoj disertaciji iz biotehničkih znanosti 1989. godine. Nakon 1990. bavio se istraživanjima entropije akvatičkih biocenoza, njihove funkcionalne organizacije i protoka energije u njihovoj hranidbenoj mreži. Znanstvena postignuća izlagao je na mnogim međunarodnim znanstvenim kongresima i konferencijama u Europi i Americi. Napisao je nekoliko sveučilišnih udžbenika i objavio više od 100 znanstvenih priloga u znanstvenim časopisima. Dobitnik je državne nagrade ˝Ruđer Bošković˝ za znanstvena dostignuća i otkrića u prirodnim znanostima 1999. godine.

Profesor Habdija ostat će u trajnom sjećanju svih prirodoslovaca, posebno biologa i članova laboratorija, koje je mentorirao i s kojima je surađivao.


Posljednji ispraćaj professora emeritusa Ivana Habdije bit će održan u srijedu, 1. veljače 2023. u 14 sati u Gornjim Plavnicama (na katoličkom groblju).

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti