Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Marin Spaić i Damjan Pelc su u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Minnesoti i Argonne National Laboratory (SAD) objavili rad pod naslovom ‘Local inversion-symmetry breaking in a bismuthate high-Tc superconductor’ u časopisu Nature Communications.

U radu su istražene lokalne strukturne korelacije na nanoskali u visokotemperaturnim supravodičima na bazi bizmuta, Ba1-xKxBiO3. Bizmutatski supravodiči su otkriveni prije dobro poznatih kuprata, no mehanizam supravodljivosti i dalje nije razjašnjen. Jedan od vodećih teorijskih scenarija je baziran na jakoj elektron-fonon interakciji, koja dovodi do formacije polarona i njihove kondenzacije. Međutim, u eksperimentima difuznog raspršenja X-zraka koji su opisani u radu nisu opažene distorzije vezane uz polarone, no otkrivena je drugačija vrsta koreliranih odstupanja od prosječne strukture. Ekstenzivnom analizom i uz pomoć Monte Carlo modeliranja ustanovljeno je da ti kratkodosežni pomaci lome simetriju inverzije, što ima dalekosežne posljedice za fiziku bizmutata: niska lokalna simetrija omogućava dodatne kanale za interakcije elektrona i rešetke, te može dovesti do pojave kompleksnog supravodljivog parametra reda. 


Slika: Izmjereno (desno) i modelirano (lijevo) difuzno raspršenje X-zraka na kristalu Ba0.55K0.45BiO3. Pojavljuju se difuzne strukture uzrokovane lokalnim distorzijama rešetke koje lome inverzijsku simetriju.


Publikacija

S. Griffitt, M. Spaić et al., Local inversion-symmetry breaking in a bismuthate high-Tc superconductor, Nature Communications 14, 845 (2023)
https://www.nature.com/articles/s41467-023-36348-9
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti