Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
 
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Beskralježnjaci
Šifra: 40336
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maria Špoljar - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Miliša - Predavanja
Izvođači: Denis Bućan - Vježbe u praktikumu
Fran Rebrina - Vježbe u praktikumu
Zuzana Redžović - Vježbe u praktikumu

Marko Miliša - Seminar
Maria Špoljar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA

Očekuje se da studenti nakon svih izvršenih obaveza na predmetu mogu:

1. Procijeniti važnost, vrijednost i raznolikost beskralježnjaka.
2. Protumačiti osnovne koncepte u taksonomiji životinja.
3. Na temelju praktičnih vještina prepoznati i identificirati glavne skupine beskralježnjaka.
4. Analizirati osnovne morfološke, anatomske, fiziološke i etološke prilagodbe beskralježnjaka na uvjete okoliša kao odraz evolucijski uvjetovanih promjena i te prilagodbe tumačiti primjenom sposobnosti disekcije, promatranja i zapažanja.
5. Razlikovati različite reproduktivne strategije beskralježnjaka.
6. Prepoznati i klasificirati beskralježnjake u morskim, slatkovodnim i kopnenim staništima Hrvatske.
7. Usporediti bioraznolikost beskralježnjaka u različitim ekosustavima.
8. Definirati ekološki položaj glavnih skupina beskralježnjaka i njihov značaj u ekosustavu.
9. Pripremiti i izložiti kratke usmene prezentacije.

SADRŽAJ PREDMETA

PREDAVANJA:
1. Uvod u biologiju beskralježnjaka: brojnost, rasprostranjenost i raznolikost beskralježnjaka i njihov ekološki položaj. Podrijetlo Metazoa i ključni događaji u evoluciji životinja.
2. Građevni plan, funkcionalni ustroj i način života beskralježnjaka: simetrije, veličina tijela, razmnožavanje, embrionalni i postembrionalni razvitak, tjelesne šupljine.
3. Osnovna načela klasifikacije i sistematike životinja. Položaj pojedinih fila i superfila u rodoslovnom stablu životinja.
4.-15. Strukturna i funkcionalna obilježja pojedinih skupina beskralježnjaka i prilagodbe na uvjete okoliša. Filogenetski položaj. Raznolikost, rasprostranjenost i etologija. Najpoznatiji predstavnici hrvatske faune. Ekološki značaj i važnost za život čovjeka:
4. Porifera, Mesozoa
5. Cnidaria, Ctenophora
6. Platyhlminthes
7. Nemertea, Aschelminthes
8. Mollusca
9. Mollusca
10. Annelida, Echiura, Sipuncula
11. Arthropoda (Trilobitomorpha i Cheliceriformes)
12. Arthropoda (Crustacea)
13. Arthropoda (Hexapoda)
14. Arthropoda (Hexapoda i Myriapoda)
15. Lophophorata, Echinodermata i Hemichordata.

PRAKTIKUM:
Rad u praktikumu temelji se na izradi ili promatranju trajnih i privremenih mikroskopskih i makroskopskih preparata beskralježnjaka (fiksiranih i bojenih) te živog materijala. Dio vježbi uključuje sekciju određenih vrsta beskralježnjaka. Prakticira se samostalno promatranje i zaključivanje o funkcionalnoj građi reprezentativnih svojti.

1. Porifera
2. Cnidaria (Anthozoa i Scyphozoa)
3. Cnidaria (Hydrozoa) i Platyhelminthes (Turbellaria)
4. Platyhelminthes (Trematoda i Cestoda)
5. Nematoda i Rotifera
6. Mollusca (Gastropoda)
7. Mollusca (Bivalvia i Cephalopoda)
8. Mollusca, raznolikost
9. Annelida (Polychaeta i Oligochaeta)
10. Arthropoda (Chelicerata i Crustacea)
11. Arthropoda (Crustacea)
12. Arthropoda (Hexapoda)
13. Arthropoda (Hexapoda)
14. Bryozoa i Echinodermata
15. Pregled konzerviranog materijala, upoznavanje i upotreba literature za determinaciju


SEMINAR:
Seminarske teme vezane su uz predavanja. Svaki student priprema kratko usmeno izlaganje i pisani sažetak na temelju poglavlja iz knjige, znanstvenog ili znanstveno-popularnog članka.
Literatura:
  1. Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Špoljar, M., Matoničkin Kepčija, R., Vujčić Karlo, S., Miliša, M. Ostojić, A., Sertić Perić, M. (2011): Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata. Strukture i funkcije.- Alfa d.d., Zagreb, 584 str., ISBN 978-953-297-306-8.
  2. Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Vidaković, J., Kučinić, M., Špoljar, M., Matoničkin, R., Miliša, M. (2004): Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata. Funkcionalna građa i praktikum.- Meridijani, Samobor.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Maria Špoljar :

    Tijekom radnog vremena i putem e-maila.

    Lokacija:
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo Vas da će se prvi kolokvij iz kolegija Beskralježnjaci održati online u petak 17. travnja u 15:00 h . Obuhvaćat će gradivo obrađeno na predavanjima kod prof. Špoljar i vježbama 1-6 (zaključno s gradivom Mollusca, uključujući i njega) te pripadajuća poglavlja u knjizi (od 71. do 279. str.) i praktikumu. Uskoro ćete primiti detaljne informacije o načinu provedbe kolokvija. Lijep pozdrav, Vaši profesori i asistenti
Poštovane kolegice i kolege,   kako biste se pravovremeno pripremili za nadolazeći kolokvij predlažemo kratku provjeru znanja na Kahootu putem koje ćemo komparativno proći gradivo Cnidaria (žarnjaci), Platyhelminthes  (plošnjaci) i Nematoda (oblići). Prikaz koji vam može pomoći za takav način ponavljanja nalazi se na repozitoriju u mapi Mollusca  (1. i 2. slajd u prezentaciji „05 i 06_Mollusca 2020“), a sve detalje imate u knjizi. Također, u nastavku vam šaljemo link na sekciju oblića (vrsta Ascaris sp. – dječja glista), u kojem možete vidjeti unutrašnju građu mužjaka i ženke: https://www.youtube.com/watch?v=a7RAoJ_2W5g . Za ponavljanje predlažemo termin 08.04.  (srijeda) u 11h . Na repozitorij smo vam stavili u folder Mollusca dva PDF-a tj.  poglavlja iz knjige „Atlas of Animal Anatomy and Histology“ (autori:  Péter Lőw, Kinga Molnár i György Kriska, 2016.), kako bismo vam najbolje što možemo predočili sekcije mekušaca . U tim poglavljima  detaljno su opisani postupci sekcija te su označeni svi organi na  fotografijama. Poglavlja obrađuju sekciju dviju naših autohtonih  vrsta: slatkovodnog školjkaša – obične bezupke (Anodonta anatina) i puža vinogradnjaka (Helix pomatia). Ukoliko ćete trebati pomoć oko  prijevoda pojmova, slobodno nam se javite . U prezentaciji o mekušcima obratite pažnju na slajdove 10. i 17. na kojima se nalaze poveznice na sekcije školjkaša i glavonošca koje trebate pogledati.  Kao i do sada, prezentacija vam služi kao orijentir koje gradivo u knjizi trebate proučiti.    S obzirom da ova prezentacija obuhvaća dio gradiva koje inače obrađujemo na dva praktikuma, imat ćete više vremena kako biste sve  stigli proći. Stoga za sljedeću provjeru znanja (iz praktikuma 5. i  6.) predlažemo termin 13.04. (ponedjeljak) u 11h . Molimo vas da nam povratno javite odgovaraju li vam predloženi termini za ponavljanje i provjeru .   Za sva pitanja, slobodno nam se javite na naše mailove.   Lijep pozdrav, Vaši asistenti i profesori #ostanidoma  
Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo vas kako su na intranetu objavljeni  rezultati provjere znanja  iz 4. praktikuma. S obzirom da ste svi koji ste bili prisutni ostvarili  minimalno 60% , uspješno ste prošli praktikum. Oni koji nisu prisustvovali provjeri, imaju izostanak s 4. praktikuma.  Čestitamo svima na ostvarenom uspjehu! Lijep pozdrav, Vaši asistenti i profesori #ostanimodoma
Dragi svi,   uslijed svega, došlo je do promjene u rasporedu kolokvija. Umjesto 4 održat će se 2 kolokvija, po jedan kolokvij vezan za gradivo predavanja i vježbi koje predajemo (1. dio prof. Špoljar, 2. dio prof. Miliša). Prvi kolokvij održat će se 17. travnja u 11 h. Detaljnije informacije primit ćete na vrijeme. Također, na intranet će vam biti poslane upute o najvažnijem gradvu koje trebate naučiti. Već sad neki slajdovi ili tekst imaju tri uskličnika što ukazuje na važnost. PPT4 iz predavanja će sljedećih dana biti zamijenjen obnovljenom verzijom. Ukoliko ima pitanja, slobodno se javite. Lijep pozdrav, Vaši profesori        
Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo vas kako su na intranetu objavljeni rezultati provjere znanja iz 3. praktikuma. S obzirom da ste svi koji ste bili prisutni ostvarili više od 60% , uspješno ste prošli praktikum. Oni koji nisu prisustvovali provjeri, imaju izostanak s 3. praktikuma.  Čestitamo svima na ostvarenom uspjehu! Lijep pozdrav, Vaši asistenti i profesori #ostanidoma
Poštovane kolegice i kolege, sljedeći tjedan nastavljamo s online nastavom koja će obuhvaćati  gradivo koje ste dobili ovaj tjedan preko intraneta, a koje je vezano  uz koljeno Nemertea (vrpčari) te skupinu Acshelmintes (oblenjaci):  koljeno Rotifera (kolnjaci) i koljeno Nematoda (oblići). Navedeno  gradivo apsolvirat ćete po istom principu kao i ono vezano uz 3.  praktikum. Kako biste se pripremili za provjeru, trebate proći  prezentaciju, pripadajuće gradivo u knjizi i praktikumu, a za sva  pitanja i nejasnoće javite nam se na naše mailove. Za provjeru znanja predlažemo sljedeći datum: 01.04. (srijeda) u 11h (svi  turnusi će imati ponovno u isto vrijeme). Oni koji na provjeri znanja  ostvare više od 60% dobit će potvrdu da su odradili taj praktikum. Oni  koji ovim putem ne prođu provjeru, smatrat će se da imaju izostanak iz  tog praktikuma. Molimo Vas da se dogovorite te nam javite odgovara li Vam ovaj datum i  vrijeme, a ako ne, da predložite termin koji vam odgovara. Provjeru  ćemo ponovno organizirati preko online konferencije Zoom i aplikacije  Kahoot!. Lijep pozdrav, Vaši asistenti i profesori
Poštovane kolegice i kolege, Zbog novonastale izvanredne situacije, odgađamo provjeru znanja za četvrtak 26.3.2020. u isto vrijeme (11:00).  Ukoliko do četvrtka netko neće biti u mogućnosti pristupiti provjeri i za sva dodatna pitanja, javite nam se na sljedeće mailove: rebrinafran@gmail.com, Zuzana.Redzovic@irb.hr i denis.bucan5@gmail.com Lijepi pozdrav Vaši profesori i asistenti    
Poštovane kolegice i kolege, provjera znanja iz 3. praktikuma (gradivo plošnjaci - Platyhelminthes) će se održati u ponedjeljak 23.3.2020. u 11:00h (imat ćemo samo jedan termin za sve! ).  U 11:00 ćete se svi probati ulogirati u sve aplikacije i kada svi uspijete počinjemo (do 11:15 - 11:30). Koji je princip? 1. Stavili smo popis studenata u repozitorij i pored svakog imena piše ime asistenta kod kojeg ćete biti (bit će 3 odvojene provjere u isto vrijeme). 2. Napravite Sign up na Zoom online konferenciju putem sljedećeg linka  https://us04web.zoom.us/  najbolje preko vlastitog Google accounta (možete korisititi i neki od ostalih ponuđenih opcija za kreiranje accounta). Na vaš zajednički mail (Biolozi Generacija 2018/2019) oko 10:50 - 11:00 ćemo vam poslati URL online konferencije i vi trebate otvoriti onaj koji ima ime vašeg asistenta s popisa (popis se nalazi u repozitoriju). Nakon što otvorite link, tražit će vas da skinete aplikaciju Zoom, instalirate ju i pridružite se konferenciji. Ukoliko zapnete na ovom koraku, javite nam se na broj mobitela (WhatsApp, Viber, SMS itd.): 099 197 0068 pa ćemo vam pomoći.  3. Na Zoom-u ćemo vam podijeliti ekran na kojem će se prikazivati pitanja , a vi odgovarate preko druge aplikacije koja se zove Kahoot! . Nju možete skinuti i instalirati na vaše mobitele preko google play-a ili app store-a. Na vašem ekranu od laptopa će vam se prikazivati pitanja, a vi odgovarate putem mobitela (preko Kahoot-a). Za svako pitanje imat ćete ograničeno vrijeme unutar kojeg možete odgovoriti, a na ekranu će vam se prikazivati koliko vam je još vremena ostalo. Nakon isteka vremena neće biti moguće odgovoriti na pitanje.  Na monitoru (Zoom) će vam biti prikazan pin i s njim ulazite u provjeru znanja . Prilikom ulaska u provjeru pitat će vas da upišete vaše ime te je tu važno da upišete ime i prvo slovo prezimena (npr. Ana G.) kako bismo znali tko se ulogirao i mogli mu dodijeliti bodove.  Kada prođete točku 2, bit ćemo na povezani putem konferencije tako da ćemo vam moći pomoći ako negdje zapnete.    Za sva pitanja i nejasnoće javite nam se na sljedeće mailove : denis.bucan5@gmail.com, rebrinafran@gmail.com i Zuzana.Redzovic@irb.hr. Molimo da sve asistente stavite u CC kako bismo bili svi upućeni u vaša pitanja i mogli vam brže odgovoriti.  Lijep pozdrav, Vaši profesori i asistenti
Poštovane kolegice i kolege, sljedeći tjedan organizirat ćemo online nastavu koja će obuhvaćati gradivo koje ste dobili ovaj tjedan preko intraneta, a koje je vezano uz koljeno Platyhelminthes – plošnjaci . U materijalima koji će biti objavljeni na repozitoriju dobit ćete link na koji ćete se trebati online prijaviti . Stoga trebate proći navedeno gradivo te biti spremni na kratki ispit. Oni koji na ispitu ostvare više od 60% dobit će potvrdu da su odradili taj praktikum. Oni koji ovim putem ne prođu ispit, smatrat će se da imaju izostanak iz tog praktikuma. Za ispit predlažemo sljedeći datum: 23.03. (ponedjeljak) u 11h (1. turnus) te u 12h (2. turuns). Molimo Vas da se zajedno dogovorite te da nam jedan predstavnik s vaše godine što prije javi na mail odgovara li Vam svima ovaj datum i vrijeme, te ukoliko ne, da nam predložite datum i vrijeme kada možete svi biti online prisutni. Sve detaljne upute za online pristup aplikaciji dobit ćete kroz nekoliko dana na repozitorij. Savjetujemo vam da u petak pratite obavijesti na studentskom intranetu.  Također, u ponedjeljak (23.03.) na repozitorij ćete dobiti i prezentaciju koja prati gradivo vezano uz koljena Nemertea (vrpčari), Nematoda (oblići) i Rotifera (kolnjaci), koje je po rasporedu planirano za taj dan. Navedeno gradivo apsolvirat ćete po istom principu kao i ono vezano uz praktikum 3. S obzirom na trenutno stanje, do kraja tog tjedna (do 27.03.) trebate proći prezentaciju, pripadajuće gradivo u knjizi i praktikumu, a za sva pitanja i nejasnoće javite nam se na sljedeće mailove: denis.bucan5@gmail.com, rebrinafran@gmail.com  i Zuzana.Redzovic@irb.hr. Molimo da sve asistente stavite u CC kako bismo bili svi upućeni u vaša pitanja i mogli vam brže odgovoriti. Nadalje vam šaljemo obavijesti o daljnjim zadacima. Lijep pozdrav, Vaši asistenti i profesori