Evolucijska ekologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Evolucijska ekologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 244825
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Evolucijska ekologija je kolegij koji studentima pruža saznanja o evolucijskim aspektima populacijske ekologije. Kolegij ima za primarni cilj omogućiti studentima uvid u teoretske postavke i terminologiju evolucijske ekologije, kao i konceptualne osnove za razumijevanje glavnih interakcija između okoliša, genotipa i fenotipa, koje su u pozadini svih evolucijskih i ekoloških procesa. Kolegij stoga pridonosi poznavanju međusobne povezanosti između evolucije i ekologije s primarnim fokusom na ekološke uzroke evolucije te evolucijske aspekte u dinamici populacija i zajednica. U sklopu kolegija studenti će biti upoznati s najnovijim pristupom i znanstvenim metodama istrraživanja ekoloških i evolucijskih pitanja. U izvedbi seminara velik naglasak bit će stavljen na grupni rad, te analizu i kritički osvrt na stvarne primjere iz recentne literature. Predavanja i seminari baziraju se na obrađivanju zanimljivih istraživanja, i svi oblici nastave su vrlo interaktivni. U sklopu ovog kolegija možete dobiti odgovore na pitanja: Zašto se morske ribe smanjuju? Može li vrsta u nekoliko desetaka godina razviti novi organ? Zašto je sve više plavuša u Velikoj Britaniji? Zašto su Havajski zrikavci ušutili u samo pet godina? Zašto parazitske gljivice injektiraju cvrčcima amfetamine? Zašto su jaja lososa sve manja, a oklopi stjenica sve širi i jači? Evoluira li pivski kvasac? Nastaju li i dalje nove vrste i kako brzo evoluiraju populacije? Koji je ljudski utjecaj na trenutne evolucijske procese? Što su utrka u naoružanju i seksualni konflikt? Kako eksperimentirati s evolucijom u prirodi? I mnoga druga..
1) Evolucijska ekologija - razvoj i povijesni pregled. Principi i metode evolucijske ekologije na primjeru smanjenja veličine riba.
2) Ekološki čimbenici i evolucijske sile koji određuju mikroevolucijske procese u prirodnim i eksperimentalnim populacijama. Evo-eko i eko-evo interakcije. Eksperimentalni i istraživački pristup u evolucijskog ekologiji.
3) Adaptacija i maladaptacija kao odgovor na ekološke procese, te ekološke posljedice genetičkih procesa. Različite vrste selekcije u prirodnim populacijama.
4) Okolišno-fenotipske interakcije. Aklimatizacija i fenotipska plastičnost. Razvojna i sezonska plastičnost.
5) Interakcije genotipa i okoliša. Neizravni genetički učinci. Majčinski i očev učinak.
6) Metode utvrđivanja genetičke raznolikosti i divergencije u evolucijskoj ekologiji.
7) Nasljednost, genetska arhitektura i glavne genetske interakcije.
8 Konvergentna i divergentna evolucija. Koncepti vrste. Ekološka specijacija - utjecaj ekoloških čimbenika na divergenciju populacija i nastanak novih vrsta. Adaptivne radijacije.
9) i 10) Okolišno - epigenetske interakcije. Epigenetska obilježja procesa prilagodbe.
11) i 12) Utjecaj onečišćenja na evolucijske prrocese u populacijama.
13) i 14) Antagonistična koevolucija, utrka u naoružanju i hipoteza Crvene kraljice.
15) Suvremena evolucija ljudskih populacija.

Seminari će pratiti tematske cjeline predavanja.

U sklopu vježbi će se obrađivati istraživački primjeri vezani uz tematske cjeline, s naglaskom na određivanje jasno definiranih hipoteza, istraživačkog pristupa, eksperimentalni dizajn, metode prikupljanja, obrade i vizualizacije podataka i interpretaciju rezultata. Odvijanje vježbi bit će s naglaskom na timski rad.

Vježbe
1) i 2) Uvod u rad u programskom okruženju R, unos podataka i korištenje programskih paketa.
3) i 4) Vrste varijabli i vizualizacija podataka u evolucijskoj ekologiji. Deskriptivna statistika u programskom okruženju R. Veličina uzorka, biološki i tehnički replikati.
5) - 7) Osnovni parametrijski i neparametrijski statistički testovi u evolucijskoj ekologiji.
8) - 9) Multivarijantne analize u evolucijskoj ekologiji.
10) - 11) Izračun i interpretacija osnovnih mjera genetičke raznolikosti i diferencijacije u ekološkoj evoluciji
12) - 15) Generalni linerani i generalizirani linearni modeli u evolucijskoj ekologiji
Literatura:
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Ekologija i zaštite prirode
Termini konzultacija:

Obavijesti