Fiziologija čovjeka

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fiziologija čovjeka

Šifra: 208619
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Benković - Predavanja
prof. dr. sc. Domagoj Đikić - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Haidi Arbanasić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja
1. Pojam i kratak povijesni razvoj fiziologije. Načela povezanosti građe i funkcije (homeostaza, najmanjeg utroška energije i materije, racionalnosti i osiguranja funkcije), fiziologija organizma u strategiji fiziologijski zbivanja, kemijski i fizikalni principi u fiziologiji.
2. Transportni mehanizmi u stanicama i tkivima. Fiziologija membranskih struktura. Nastajanje i značaj električnog gradijenta, bioelektriciteta i membranskog potencijala.
3. Nastajanje akcijskog potencijala i signala na membranskim strukturama. Fiziologija animalnih organskih sustava i integrativna fiziologija.
4. Komunikacija unutar i između neurona. Prijenos signala. Opće fiziološke osobine osjetila. Kemijska osjetila. Mehanička osjetila. Temperaturna osjetila. Vid.
5. Funkcije autonomnog živčanog sustava. Središnji integrativni sustavi.
6. Endokrini kontrolni mehanizmi, hipofiza, nadbubrežna žlijezda, pankreas.
7. Hipotalamusna kontrola. Neurohormoni. Stanični mehanizmi djelovanja hormona. Fiziološki učinci hormona. Žlijezde s vanjskim izlučivanjem. Energetika izlučivanja.
8. Temelji mišićne kontrakcije. Mehanika i regulacija mišićne kontrakcije. Energetika mišićne kontrakcije. Fiziologija glatkih, poprečno prugastih i srčanog mišića.
9. Srce, Opći sustav cirkulacije. Fiziologija srca. Hemodinamika. Periferna cirkulacija. Regulacija cirkulacije.
10. Disanje i kontrola disanja. Regulacija izmjene plinova.
11. Fiziologija probave.
12. Bubrezi-ravnoteža elektrolita i regulacija acidobazične ravnoteže; kalcij, fosfor i homeostaza koštanog sustava, regulacija tjelesne temperature.
13. Krv i njena fiziologijska uloga; obrana organizma i imunološki odgovor.
14. Fiziologija reprodukcije; trudnoća, fetalni razvoj i laktacija; fiziologija seksualnosti i seksualni odgovor čovjeka, seksualne nefunkcionalnosti, kontracepcija.
15. Analiza temeljnih načela međuovisnosti građe i funkcije.

Praktikum
1. Laboratorijske životinje (miševi, štakori, žabe). Rukovanje životinjama.
2. Održavanje životinja. Visokosrodni sojevi. Načini davanja tvari, anestezija i analgezija životinja. Zakon o dobrobiti životinja.
3. Prijenos tvari kroz membranu. Difuzija boje u agaru. Ponašanje eritrocita u otopinama različitog toniciteta.
4. Brojanje krvnih stanica.
5. Priprema diferencijalne krvne slike (DKS). Bojanje DKS-a. Pregled DKS.
6. Vrste krvnih stanica - usporedba kralježnjaka i beskralježnjaka.
7. Hematokrit. Sedimentacija eritrocita. Serum i plazma. Dokazivanje fibrinogena po Howe-u. Vrijeme krvarenja i vrijeme zgrušavanja.
8. Disanje. Dondersov model pluća. Kvalitativno dokazivanje CO2 u inspiracijskom i ekspiracijskom zraku.
9. Plućni volumeni i kapaciteti - statička spirometrija.
10. Bubrezi. Puferska svojstva seruma i plazme. Acidobazna ravnoteža.
11. Živčani impuls. Neuromuskularna veza. Prestanak provođenja impulsa kroz narkotizirani živac. Mišići.
12. Miografska krivulja. Kontrakcija rashlađenog i zagrijanog mišića Ovisnost veličine mišićne kontrakcije o jakosti podražaja. Sumacija impulsa.
13. Srce. Kontrakcija izoliranog srca. Zakon "sve ili ništa" na žabljem srcu. Djelovanje povišene i snižene temperature na rad srca. Utjecaj iona kalcija i kalija na rad srca. Utjecaj simpatikusa i parasimpatikusa na rad srca. Centri automacije srca - Stanniusove ligature. Prijevremena sistola.
14. EKG.
15. Probava. Inzulin i dijabetes.
Literatura:
  1. Guyton i Hall: Medicinska fiziologija
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Biokemija 1
Odslušan : Biokemija 2
Odslušan : Temelji anatomije čovjeka
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti