Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Funkcija i regulacija citoskeleta

Šifra: 186144
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Weber
dr. sc. Iva Marija Tolić , nasl. prof.
Izvođači: dr. sc. Iva Marija Tolić , nasl. prof. - Seminar
prof. dr. sc. Igor Weber - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
(1) Opis gibanja čitavih stanica. Stanično plivanje: bakterije, flagelati, cilijati. Stanično puzanje: amebe, praživotinje, stanice viših organizama. Citoskelet kao molekulski temelj stanične strukture i gibanja. (2) Vrste i red veličine sila u svijetu stanica i makromolekula. Viskoelastičnost, termalne sile, difuzija. Uvod u mehaniku polimera. Strukturna i mehanička svojstva niti citoskeleta. Vrste deformacija, čvrstoća. (3) Sile polimerizacije i depolimerizacije. Motorni proteini miozini. Mehanokemijski ciklus miozina. Jedinične sile i pomaci motornih proteina: metode mjerenja, procesivnost. (4) Molekulski temelj mišićnog stezanja. Mehaničke interakcije stanica s okolinom i u sklopu višestaničnih organizama. Intermedijarni filamenti. (5) Struktura i funkcija aktinskog citoskeleta. Uloge proteina aktinskog citoskeleta: polimerizacija, depolimerizacija, umrežavanje, interakcija s membranama. (6) Signalni putevi koji reguliraju strukturu i dinamiku aktinskog citoskeleta. Male Rho GTPaze. (7) Procesi ovisni o aktinskom citoskeletu: stanično kretanje, fagocitoza, citokineza, adhezija. (8) Uloga aktinskog citoskeleta u razvoju bolesti: tumori i metastaze, bolesti mišićnog sustava, kongenitalne bolesti. (9) Struktura mikrotubula. Tubulin - građevni element mikrotubula. Mehanizmi polimerizacije i depolimerizacije mikrotubula - dinamička nestabilnost mikrotubula. (10) Diobeno vreteno. Dinamika mikrotubula u nastanku diobenog vretena. Regulacija dinamike mikrotubula. Posttranslacijske modifikacije tubulina. (11) Proteini koji interagiraju s mikrotubulima. Motorni proteini - kinezini i dinein. Nemotorni vezujući proteini. Uloga motornih i vezujućih proteina u nastanku i održavanju strukture diobenog vretena. (12) Mikrotubuli u neuronima kao prijenosnici informacija. Dinamika mikrotubula u aksonima i dendritima. Uloga motornih proteina u transportu predsinaptičkih vezikula. (13) Struktura i mehanika cilija i flagela. (14) Bolesti mikrotubulnog citoskeleta: ciliopatije, neurodegenerativne bolesti: Parkinson i Alzheimer. Aneuploidija. Uloga mikrotubula u karcinogenezi. Terapeutske strategije bazirane na citoskeletu. (15) Konzultacije s predavačima.
Literatura:
  1. Poglavlja 15-17 (u 6. izdanju) ili odgovarajuća poglavlja u novijim izdanjima.
  2. Odabrana poglavlja koja se odnose na biofiziku citoskeleta.
3. semestar
Izborni predmeti - Stanična biologija - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija: