Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
 
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Sistematska botanika
Šifra: 40340
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Toni Nikolić - Predavanja
Izvođači: Ivana Rešetnik - Vježbe u praktikumu
Ana Terlević - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA

Polaznici će moći

1. Navesti glavne odlike klasifikacijskih sustava i objasniti glavne metode rada sistematske botanike
2. Povezati povijesni slijed otkrića značajnih u razvoju sistematske botanike s naglaskom na umjetne, fenetske i filogenetske koncepte
3. Razlikovati osnovna nomenklaturna rješenja u imenovanju svojti kao i ulogu Nomenklaturnog koda u botanici
4. Opisati glavne evolucijske tokove u kopnenih biljaka
5. Razlikovati osnovne tipove i načela izmjene generacija, dati primjere, objasniti osnove građe i njihovu ulogu u evoluciji
6. Prikazati građu i glavne odlike makroskupina kopnenih biljaka (mahovine, golosjemenjače, kritosjemenjače) i odabranih porodica
7. Prikazati usporednu građu i evolucijske slijedove glavnih organa i organskih sustava (npr. od megasporangija do sjemenog zametka)
8. Koristiti laboratorijski pribor i tehniku u sagledavanju građe kopnenih biljaka, te on-line materijale i baze podataka
9. Baratati biljnim materijalom i ilustrirati/skicirati glavne odlike odabranih biljaka
10. Analizirati građu tipičnih predstavnika karakterističnih porodica kopnene flore

Sadržaj predmeta

Predavanja:

1. Uvodno predavanje, osnovne informacije o kolegiju, obavezna i neobavezna literatura, on-line resursi, pribor i materijal, program, obveze studenata. Osnovne definicije, značaj, hierarhijski sustavi, klasifikacija i imenovanje, informativne osobine, proces sistematskih spoznaja, filogenetska terminologija, primjeri.
2. Povjesni prikaz razvoja sistematskih spoznaja o biljkama, umjetni sistemi, prirodni sistemi, filogenetski sistemi
3. Nomenklatura i determinacija, herbarske zbirke - uloga, značaj, obim, Index herbariorum, herbarske zbirke u Hrvatskoj, nomenklatura, Kod, autorizacija, pravo prvenstva, tipifikacija, sinonimi, međunarodne organizacije i udruženja
4. Glavne skupine, makroklasifikacija, obim flore u svijetu i Hrvatskoj, raznolikost, endemizam, elementi ekonomske botanike, carstva, starija nomenklatura, osnove srodstvenih odnosa
5. Izmjene generacija - tajni život biljaka, osobine sporofita i gametofita, izosporna izmjena generacija, heterosporna izmjena generacija, endosporni i egzosporni razvoj, zastupljenost po skupinama, odstupanja
6. Bryophyta s.l. - mahovine, srodstveni odnosi, osnovne karakteristike skupine, obim i ekologija, klasifikacija, odnos gamatofita i sporofita; Marchantiidae, Bryiidae, anatomija, morfologija, razmnožavanje
7. Pterydophyta s. l.; osnovne karakteristike, klasifikacija, evolucija; Lycopodiidae, Monilophytae, morfologija, izmjena generacija, razmnožavanje
8. Gymnospermae, glavne odlike, izmjena generacija, sjemeni zametak, raznolikost (Gnetidae, Pinidae, Ginkgoidae, Cycadidae
9. Angiospermae I - komparativne prednosti, sporogeneza, gametogeneza, embriogeneza, ginecej
10. Angiospermae II - andrecej, sporogeneza, gametogeneza, polen, cvijet, oprašivanje
11. Angiospermae III - oplodnja, nastanak sjemenke, građa ploda, klasifikacija plodova, cvatovi
12. Angiospermae IV - pregled značajnijih skupina I: Lauraceae, Ranunculaceae, Fagaceae, Betulaceae
13. Angiospermae V - pregled značajnijih skupina II: Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Rutaceae, Malvaceae, Cucurbitaceae, Salicaceae, Brassicaceae, Primulaceae
14. Angiospermae VI - pregled značajnijih skupina III: Caryophyllaceae, Cactaceae, Composite, Solanaceae, Lamiaceae
15. Angiospermae VII - pregled značajnijih skupina IV: Arecaceae, Cyperaceae, Poaceae, Liliaceae s.l., Iridaceae, Orchidaceae

Praktikum:

Praktičan rad sa svježim i konzerviranim biljnim materijalom:

1. Morfologija, izmjena generacija
a. Bryophyta s. l., Hepaticae, Marchantia polymorpha
2. Glavne karakteristike porodica, morfologija, izmjena generacija
a. Bryophyta s. s., Musci, Funaria sp.
b. Lycopsida, Lycopodiaceae, Lycopodium sp.
c. Lycopsida, Selaginellaceae, Selaginella sp.
3. Glavne karakteristike porodica, morfologija, izmjena generacija
a. Equisetaceae, Equisetum sp.
b. Ophioglossaceae, Ophioglossum sp.
c. Polypodiaceae s.l., Polypodium sp., Adiantum capilus-veneris
4. Glavne karakteristike porodica, morfologija, izmjena generacija
a. Marsileaceae, Marsilea quadrifolia
b. Salviniaceae, Salvinia natans , Azolla sp.
c. Ginkgoaceae, Ginkgo biloba
d. Pinaceae, Pinus sp.
5. Glavne karakteristike porodica, morfologija, sistematika, izmjena generacija
a. Cupressaceae, Juniperus sp.
b. Taxaceae, Taxus baccata
c. Cycadaceae, Cycas sp., Ceratozamia sp.
d. Ephedraceae, Ephedra sp.
e. Gnetaceae, Gnetum sp.
f. Welwitschiaceae, Welwitschia miriabilis
6. Glavne karakteristike porodica, morfologija, sistematika
a. Magnoliaceae, Magnolia sp.
b. Ranunculaceae, Helleborus sp.
c. Salicaceae, Salix sp.
d. Rosaceae, Prunoideae, Prunus sp.
e. Rosaceae, Maloideae, Malus sp.
7. Glavne karakteristike porodica, morfologija, sistematika
a. Fagaceae, Quercus sp.
b. Betulaceae, Betula pendula, Carpinus sp.
c. Violaceae, Viola sp.
8. Glavne karakteristike porodica, morfologija, sistematika
a. Ranunculaceae, Ranunculus sp.
b. Fagaceae, Fagus sylvatica
c. Euphorbiaceae, Euphorbia sp.
d. Boraginaceae, Symphytum officinale
9. Glavne karakteristike porodica, morfologija, sistematika
a. Fabaceae, Petteria ramentacea
b. Orchidaceae, Orchis sp.
c. Alliaceae, Allium ursinum
d. Cyperaceae, Carex sp.
10. Glavne karakteristike porodica, morfologija, sistematika
a. Iridaceae, Iris sp.
b. Lamiaceae, Lamium maculatum, Salvia sp.
c. Cichoriaceae, Taraxacum officinale
d. Asteraceae, Bellis perennis
11. Glavne karakteristike porodica, morfologija, sistematika
a. Rosaceae, Rosoideae, Rosa sp.
b. Brassicaceae, Capsella bursa-pastoris
c. Caryophyllaceae, Lychnis viscaria
d. Apiaceae, Anthriscus sylvester
12. Glavne karakteristike porodica, morfologija, sistematika
a. Poaceae
b. Campanulaceae, Campanula sp.
c. Scrophulariaceae, Cymbalaria muralis
13. Solanaceae, Physalis sp.
Literatura:
  1. Nikolić, T. (2013): Sistematska botanika - raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa d.d., 1-882. Zagreb (udžbenik).
  2. Nikolić T. (2013): Praktikum sistematske botanike - Raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa, Zagreb, 1 - 256.
  3. Nikolić T. ed. (2007-): Botanički praktikum On-Line. (hypertext dokument http://www.botanic.hr/praktikum/home.htm), PMF, Zagreb
  4. Pavletić Z. (1968): Flora mahovine Jugoslavije. Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  5. Šugar I. (1990): Latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski botanički leksikon. JAZU, Zagreb.
  6. Nikolić, T. (2006): Flora. Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
  7. Nikolić T. (1996): Herbarijski priručnik. Školska knjiga, Zagreb.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Morfologija i anatomija biljaka
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija
Termini konzultacija:
Obavijesti