Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Terenska nastava

Šifra: 92842
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević - Predavanja
prof. dr. sc. Sanja Gottstein - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Ivković - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Ana Previšić - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:

Nakon obavljene terenske nastave studenti će:
1. ovladati vještinama i metodama istraživanja i prikupljanja uzoraka makrozoobentosa, odraslih vodenih kukaca, planktona i beskralješnjaka podzemnih voda
2. spoznati funkcionalnu ulogu, rasprostranjenost te adaptacije i strategije preživljavanja beskralješnjaka u različitim tipovima krških voda
3. usvojiti metodologiju mjerenja različitih abiotičkih čimbenika u površinskim i podzemnim slatkim vodama
4. usvojiti tehnike determinacije rakova, mekušaca, ličinačkih stadija te odraslih kukaca
5. naučiti osnovne tehnike obrade podataka, interpretacije i prezentacije rezultata

NASTAVNI SADRŽAJ:

Terenska nastava doprinosi boljem upoznavanju ekoloških obilježja različitih tipova krških vodenih staništa, uključujući i osebujna podzemna staništa. Posebna pozornost poklanja se povremenim i stalnim krškim izvorima, tekućicama i podzemnim vodenim staništima te različitim strategijama preživljavanja i adaptacijama u životnim ciklusima vodenih beskralješnjaka. U praksi se stječu iskustva o metodama i načinima mjerenja različitih abiotičkih čimbenika te prikupljanja uzoraka planktona, makrozoobentosa, odraslih vodenih kukaca, špiljske vodene faune, intersticijske vodene faune: primjena metoda žutih lovnih posuda i UV lampe za odrasle vodene kukce, primjena AQEM protokola na tekućicama, primjena crpca i planktonskih mreža na jezerima, primjena Bou-Rouch pumpe u istraživanju hiporeičke zone, primjena različitih tipova klopki i mreža u špiljskim vodenim staništima. Studenti se upoznaju s metodama obrade i pohrane biološkog materijala. Studenti su podijeljeni u manje grupe, samostalno provodeći istraživanja određenih slatkovodnih biotopa te stječu vještine koje će im koristiti pri kreiranju samostalnih istraživanja, prikupljanju uzoraka, obradi uzoraka, obradi podataka i pisanju rezultata za potrebe magistarskog rada. Terenska nastava obuhvaća i posjet zaštićenim područjima i upoznavanje s mehanizmima upravljanja te posjet objektima od gospodarskog interesa (hidroakumulacije/HE), gdje se studenti upoznaju s pravilnicima i protokolima rada takovih objekata te negativnim posljedicama za prirodu.
Literatura:
  1. Nilsson A. 1996. Aquatic Insects of North Europe 1. Apollo Books, Stenstrup, 274 pp
  2. Nilsson A. 1997. Aquatic Insects of North Europe 2. Apollo Books, Stenstrup, 440 pp.
  3. Gottstein, S. 2010. Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema direktivi o staništima EU. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, str. 1-99.
  4. Gottstein Matočec, S. (ur.), Ozimec, R., Jalžić, B., Kerovec, M., Bakran-Petricioli, T. 2002. Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, str. 1-82.
  5. Interna skripta za terensku nastavu
  6. Odabrani dijelovi znanstvenih, preglednih i stručnih radova
  7. Gonzalez C., Greenwood R., Quevauviller P. 2009. Rapid chemical and biological techniques for water monitoring. A John Wiley and Sons, Ltd., 418 pp
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Modul - Kopnene vode
Termini konzultacija:

Obavijesti