O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ružica Vuk

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 320
Telefon:01/4895 411
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za regionalnu geografiju i metodiku

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Ružica Vuk rođena je 26. 02. 1967. godine u Ludbregu. Osnovnu školu završila je u Martijancu, a srednju u Ludbregu i u Varaždinu. Diplomirala je 1991. godine na studiju geografije i povijesti na PMF-u u Zagrebu, magistrirala 2006. i doktorirala 2012. U suradničko zvanje višeg asistenta izabrana 2012., a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Radila je na radnom mjestu učitelja i nastavnika geografije i povijesti u osnovnoj školi i gimnaziji u Zagrebu te asistenta i višeg asistenta na Geografskom odsjeku PMF-a. Od 1. 05. 2013. radi na radnom mjestu docenta. Unaprjeđena je u zvanje profesora mentora i profesora savjetnika. Godine 2003. primila je priznanje ministra prosvjete i športa za kvalitetan i kreativan rad, a 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016.  studenata PMF-a za kvalitetu nastave.
Na Geografskom odsjeku nositelj je predmeta Metodika nastave geografije II, Metodička praksa, Geografija Afrike, Natjecanje iz geografije, Historijska geografija Hrvatske i sunositelj predmeta Primjena računala u nastavi geografije. Od 2000. god. je član, a od 2006. do 2020. i predsjednica Državnog povjerenstva za natjecanja iz geografije. Član je više povjerenstava na Geografskom odsjeku i na PMF-u, Upravnog odbora HGD-a, Vijeća koordinacije PRIMATEH-a, član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, član Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za pripravnike učitelje i nastavnike geografije, član uredništva Geografskog horizonta, povjerenstva za državnu maturu. Bila je član organizacijskog odbora IV. i V. hrvatskoga geografskog kongresa, potpredsjednica organizacijskog odbora znanstvenog skupa Geografija u sustavu znanosti i odgojno-obrazovnom sustavu, potpredsjednica i predsjednica Hrvatskoga geografskog društva, Malog vijeća HPD-a, radnih skupina za prirodoslovno i društveno-humanističko područje NOK-a i za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma, Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu (2015. - 2017.). 
Surađivala je na osam stručnih projekata, na znanstvenom projektu Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske i više projekata potpore SUZ-a. Aktivno pridonosi stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika geografije kao predavač i voditelj brojnih radionica. Sudjelovala je s podnescima na 15 znanstvenih skupova u Hrvatskoj i 11 u inozemstvu, objavila tri znanstvene knjige, jedno poglavlje u knjizi, 17 znanstvenih i više stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima te 50-tak udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.