ZAVRŠNI ISPIT S PRVOSTUPNIČKIM RADOM

Upute za izradu Prvostupničkog rada nalaze se na slijedećoj poveznici:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Upute_Prvostupnciki_rad.pdf 

DIPLOMSKI ISPIT

Diplomski istraživački studij geografije, u trajanju od 2 godine, nastavak je temeljnog studija. Na ovom stupnju predviđena je određena specijalizacija na više studijskih programa. Naglasak u diplomskom studiju stoga je na izbornim predmetima koji se izvode na matičnoj ustanovi, ali i izvan nje. Zbog naglašenog primijenjenog karaktera studijskih programa predviđena je i radna praksa u partnerskim institucijama. Diplomski israživački studij završava polaganjem svih ispita uključujući Diplomski ispit s obranom diplomskoga rada, čime se UKUPNO stječe najmanje 120 ECTS bodova.

Diplomski ispit na diplomskom sveučilišnom studiju geografije, smjerovi:

FIZIČKA GEOGRAFIJA S GEOEKOLOGIJOM
PROSTORNO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ
BAŠTINA I TURIZAM
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI

Diplomski ispit na diplomskom sveučilišnom studiju geografije, smjer: NASTAVNIČKI

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Geografija; smjer: istraživački stječe se akademski naziv magistar/magistra geografije

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Geografija; smjer: nastavnički stječe se akademski naziv magistar/magistra edukacije geografije

UPUTE ZA DIPLOMSKI RAD

Pravilnik o ocjenskim radovima na GO PMF-a - 2021.

KALENDAR NASTAVE 2020.-2021.

 

 

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU - DIPLOMSKI ISTRAŽIVAČKI STUDIJ

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU - DIPLOMSKI NASTAVNIČKI STUDIJ

 

Procedura prijave tema diplomskih i završnih ispita:

 


Repozitorij