Ispitni rokovi

Od akad. god. 2023./24. na Matematičkom odsjeku uvode se ispitni rokovi. Uvođenje ispitnih rokova dovodi do nekih novosti. Kolegij koji ste upisali trebate odslušati i ispuniti preduvjete za polaganje da biste ga mogli polagati. Kolegiji se polažu putem ispita. Većina kolegija ima pisani i/ili usmeni ispit. Na ispite kojima želite pristupiti trebate se prijaviti putem Studomata

Na većini kolegija i dalje postoje kolokviji, ali i neki drugi oblici kontinuiranog praćenja rada studenata tijekom semestra (sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, kratki testovi, …).  Nastavnik će krajem semestra utvrditi koji studenti nisu ispunili svoje nastavne obaveze te će im u ISVU označiti da „nemaju pravo na potpis“. To znači da nisu odslušali kolegij i ne mogu prijavljivati (pa ni polagati) ispit iz tog kolegija, već kolegij ponovno upisuju sljedeće godine. Detalje o svojim obavezama na pojedinom kolegiju pročitajte u Pravilima ocjenjivanja.

Kolokvijski termini su i dalje sredinom semestra (nakon 7 tjedana nastave). Tada se piše „prvi kolokvij“, dok se „drugi kolokvij“ u pravilu podudara s prvim ispitnim terminom po završetku nastave. Detalje ćete saznati na nastavi i putem web stranica pojedinog kolegija. Datumi održavanja kolokvija iz pojedinih predmeta određeni su Kalendarom ispita i kolokvija te podjelom predmeta u kolokvijske razrede.

Postoje tri ispitna roka i u svakom od njih po dva ispitna termina. Za svaki kolegij postoje po četiri ispitna termina, ovisno o tome u kojem se semestru izvode.

Zimski ispitni rok

            prvi ispitni termin:         29. 1. – 9. 2. 2024.

            drugi ispitni termin:       12. 2. – 23. 2. 2024.

Na zimskom ispitnom roku održavaju se ispiti iz kolegija zimskog semestra.

Ljetni ispitni rok

            prvi ispitni termin:         17. 6. – 28. 6. 2024.

            drugi ispitni termin:       1. 7. – 12. 7. 2024.

Na ljetnom ispitnom roku održavaju se ispiti iz kolegija ljetnog semestra.

Jesenski ispitni rok

            prvi ispitni termin:         26. 8. – 6. 9. 2024.

            drugi ispitni termin:       9. 9. – 20. 9. 2024.

Na jesenskom ispitnom roku održavaju se ispiti iz kolegija zimskog i ljetnog semestra.

Kalendarom ispita i kolokvija te podjelom predmeta u kolokvijske razrede određeni su datumi održavanja ispita iz pojedinog kolegija. Ti će datumi biti vidljivi u ISVU kao datumi održavanja ispita. Tog dana se piše pisani ispit, ako postoji.

Ispit kojem želite pristupiti treba prijaviti putem ISVU-a najkasnije tri dana prije datuma održavanja ispita predviđenog kalendarom ispita i podjelom kolegija u ispitne razrede. Ispit možete prijaviti do 5 dana unaprijed. Ako ipak nećete doći na ispit koji ste prijavili, trebate ga odjaviti. Ispit možete odjaviti najkasnije dan prije održavanja ispita do 12:00 sati. Ispit nećete moći prijaviti ako status predmeta u ISVU nije „odslušan“ i ako nisu ispunjeni svi preduvjeti za polaganje.

Raspored pisanja ispita te raspored za usmene ispite objavljuju se na web stranicama kolegija ili putem ISVU-a. Rezultate pisanih ispita nastavnici su dužni objaviti u roku od 5 radnih dana. Rezultat usmenog ispita priopćava se studentu odmah po završetku ispita. Student može odbiti ostvarenu ocjenu. U tom slučaju u ISVU se upisuje nedovoljna ocjena, a student ispit prijavljuje u nekom od sljedećih ispitnih termina. Student koji nije zadovoljan ocjenom postignutom na ispitu može, u roku od 24 sata od priopćenja ocjene, odnosno od dana objavljivanja rezultata pisanog ispita, uložiti žalbu na ocjenu dekanu Fakulteta. Žalba mora biti obrazložena i podnosi se u pisanom obliku. Po završetku ispita, nastavnik će u roku od dva radna dana unijeti ocjene u ISVU, a student je dužan provjeriti da mu je ocjena ispravno upisana.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti