Razlikovni ispit iz kvantne fizike

Obvezna literatura za pripremu usmenog ispita:

  • G. Auletta, Mauro Fortunato, G. Parisi : Quantum Mechanics, Cambridge University Press, 2009

Preporučena dodatna literatura za usmeni ispit:

  • M. LeBellac: Quantum Physics, Cambridge University Press, 2006
  • R. Shankar: Principles of Quantum Mechanics, Springer Science+Bussines Media, 1994 (second edition)

Literatura za pripremu pismenog ispita:

  • Y. Peleg, R. Pnini, E. Zaarur, E. Hecht, Schaum's Outline of Quantum Mechanics, Second Edition (Schaum's Outline Series)

Ispit ima pismeni i usmeni dio. Pismeni dio se sastoji od četiri zadatka koji ukupno nose 100 bodova. Prag za prolaz je 50 bodova. Usmenom ispitu može pristupiti student s položenim pismenim ispitom.

Pismeni ispiti se održavaju tri puta godišnje, u zimskom, ljetnom i jesenskom ispitnom roku. Točan datum ispita oglašava se na ovoj stranici približno mjesec dana prije održavanja ispita. Studenti su dužni prijaviti ispit u referadi PDS-a barem tjedan dana prije održavanja pismenog ispita. Usmeni ispiti se održavaju po dogovoru s nastavnikom.


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan