Poslijediplomski studij

17. Tjedan mozga na PMF-u

Broj posjeta:
138351

Zagreb, 2. lipnja  2017.

          O B A V I J E S T

IDA DELAČ MARION  održati će  znanstveni kolokvij ( doktorski seminar) iz Fizike kondenzirane materije pod naslovom

Hybrids of biomacromolecules

 and modern two-dimensional materials

( Hibridi biomakromolekula i modernih dvodimenzionalnih materijala )

               Površine, granična područja dvaju materijala ili dvije faze, odlikuju se bogatim fizikalnim fenomenima različitim od onih u unutrašnjosti materijala/faze. Važnost istraživanja površina naglašava i činjenica kako su današnji mikroelektronički uređaji praktički dvodimenzionalne (2D) arhitekture. Upravo stoga su 2D materijali od značajnog znanstveno-tehnološkog interesa. Granicu/površinu ili pak sam 2D kristal može se funkcionalizirati slojem biomakromolekula i time stvoriti hibridni 2D sustav koji povezuje nano i biotehnologiju. Ovaj rad se fokusira na istraživanje 2D kristala kao podloge ili predloška za adsorbirani sloj biomakromolekula, kao i pripremu takvog hibridnog sustava.

                    Proučavana su dva različita 2D materijala kao podloge/predlošci: funkcionalizirani grafen i molibden disulfid, oba na kristalnoj podlozi Ir(111). Grafen je sintetiziran direktno na Ir(111) kristalu te naknadno funkcionaliziran matricom AuIr kompozitnih nanoklastera. Ova matrica nastaje samosastavljanjem atoma iridija i zlata na grafenskoj moiré rešetci. Molibden disulfid sintetiziran je na podlozi od silicij dioksida te prenešen na čisti Ir(111) kristal. Obje potencijalne 2D podloge su karakterizirane površinski osjetljivim tehnikama, a oslikane sve do atomske rezolucije, te je provjerena stabilnost na atmosferske uvjete i izlaganje tekućinama.  Uzimajući u obzir kemijski sastav podloga (površine sadrže zlato ili sumpor), biomakromolekule od interesa trebaju biti funkcionalizirane tiolnim

skupinama, što su u našem slučaju DNA origami tetraedri s tiolnim skupinama na vrhovima. Kinetika i gustoća vezanja DNA tetraedara je istražena na ravnim površinama zlata te korištena za razumijevanje procesa adsorpcije na oba 2D materijala. Analognom depozicijom DNA na 2D predloške dobivena su dva različita hibridna materijala koji su naknadno karakterizirani. Ovakvi hibridni sustavi nalaze potencijalne buduće primjene u bio-optoelektronici kao na primjer sastavni dijelovi

različitih DNA čipova ili biosenzora.

Seminar će se održati u srijedu, 21. lipnja 2017. godine, u 14:00  sati, u predavaoni  F-201 (seminar) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb.

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Fizika kondenzirane materije da prisustvuju seminaru, ako   nisu spriječeni.

Voditelj smjera :                            Prof. dr. sc. Denis Sunko, v. r.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti

 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


POVEZNICE