Stručne i opće službe

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Broj posjeta:
3163

Stručne i opće službe

Ured pročelnika

Irena Vukšić, mag. oec.

Vlasta Polić

Ured za studente predidiplomskih i diplomskih studija

Mirjana Matešić, dipl. ing. (voditelj)
Kristina Ostojić

Ured za poslijediplomske studije

Marko Hum (voditelj)

Središnja knjižnica za fiziku

Gordana Stubičan Ladešić, prof. (voditelj)
Iva Čizmin

Računalni sustav

mr. sc. Krešimir Dekanić (rukovoditelj)
Ivan Gladović, prof.
Leo Boroje, prof. (ISVU koordinator)

Ured za nabavu

Sandra Požar

Domarska služba

Domar: ing. Tomislav Sermek
Ekonom-Portir: Ivan Grebenac

Pomoćno osoblje

Mirjana Ciglenecki
Snjezana Ivancan Razum
Andrea Keller

Monika Lukinec
Marina Pavicic
Slavica Vrckovic
Dijana Turkalj
Ramza Zukic