Stručne i opće službe

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).

Broj posjeta:
3362

Stručne i opće službe

Ured pročelnika

Irena Vukšić, mag. oec.

Vlasta Polić

Ured za studente predidiplomskih i diplomskih studija

Mirjana Matešić, dipl. ing. (voditelj)
Kristina Ostojić

Ured za poslijediplomske studije

Marko Hum (voditelj)

Središnja knjižnica za fiziku

Gordana Stubičan Ladešić, prof. (voditelj)
Iva Čizmin

Pododsjek za računarstvo

Dr. sc. Krešimir Dekanić (rukovoditelj)
Ivan Gladović, prof.
Leo Boroje, prof. (ISVU koordinator)

Ured za nabavu

Sandra Požar

Domarska služba

Domar: ing. Tomislav Sermek
Ekonom-Portir: Ivan Grebenac

Pomoćno osoblje

Mirjana Ciglenecki
Snjezana Ivancan Razum
Andrea Keller

Monika Lukinec
Marina Pavicic
Slavica Vrckovic
Dijana Turkalj
Ramza Zukic