NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja, prema što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.

Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama. Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.

Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.

 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

 

 

Tjelesna i zdravstvena kultura 1., 2., 3. i 4.

 

 

Nastava Tjelesna i zdravstvena kultura počinje 12. listopada 2020. kada će se znati točno vrijeme i mjesto održavanja, a prema utvrđenim grupama po smjerovima i odsjecima. Sve obavjesti biti će na web-stranici fakulteta za predmet.

 

 

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je (1) učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, (2) usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, (3) utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti (4) sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti (5) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje (6) promicanje sportske kulture i (7) unapređenje socijalne komunikacije.

 

 

NASTAVA

 

A/ Oblici nastave

 

Nastava se odvija putem vježbi i konzultacija.

Zbog novonastale situacije COVID-19 nismo u mogućnosti biti u dvorani Martinovka i baviti se raznim kineziološkim aktivnostima, već će se nastava TZK u zimskom semsetru odvijati na otvorenim terenima (Jarun, Maksimir, Bundek, Botanički vrt) i online.

Na nastavu TZK studenti će dolaziti u vrijeme koje će biti u rasporedu i u grupi u kojoj pohađaju i ostalu nastavu. Neće biti mogućnosti prelaska iz grupe u grupu iz istih razloga.

Nastava TZK će se održati u dva dijela u zimskom semestru.

Prvi dio nastave biti će kontakni način koji će se održati kroz 6 termina kontakne nastave na otvorenom, a u drugom djelu održat će se kroz 6 termina online nastave vodeći Dnevnik vježbanja uz upute putem naše web stranice za TZK. 

Prvi dio, kontakna nastava na otvorenom, biti će u obliku pješačkih tura uz edukaciju o tome kako i što vježbati, kako pravilno izvoditi vježbe, kako pravilno hodati, trčati i kako izbjeći ozljede. Na nastavi će se educirati o tome koji otkucaji srca su potrebni za postizanje trening zone, kako pravilno disati, pravilno provoditi vježbe istezanja i prolaziti faze oporavka. Studenti će naučiti kako odabrati vježbe koje mogu samostalno izvoditi kod kuće, na otvorenim terenima sa ili bez rekvizita.

 

Drugi dio nastve TZK koji se satoji od 6 termina, studenti bi odradili online, samostalno kod kuće uz obavezno vođenje Dnevnika vježbanja.

Vježbanje kod kuće studenti bi samostalno provoditi uz naše redovite upute, a bile bi u obliku različitih zanimljivih programa koje bi svaki tjedan objavljivali na našoj web stanici PMF-a predviđenoj za nastavu TZK.

 

B/ Obveze studenata i uvjeti za dobivanje potpisa iz kolegija TZK

 

Nastava kolegija TZK je zakonski obvezna za sve redovne studente/ce I. i II. godine studija (4 semestra) i iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave.

Osnovom redovnog pohađanja nastave TZK, studenti/ce stječu pravo na potpis u indeks za svaki pojedini semestar.

Za potpis je potrebno odraditi ukupno 12 termina u zimskom semestru koji su podijeljeni na prvi kontaktni dio nastave kroz 6 termina na otvorenom koje će voditi predmetni profesori i drugi dio od 6 termina online nastave uz vođenje Dnevnika vježbanja u koji će upisivati što su i koliko radili prema uputama koje će dobiti od nastvnika.

Za pješačkih tura na otvorenom svaki student će  dobiti svoju evidencijsku karticu na koju će upisati svoje ime i prezime, godinu i smjer studija na koju će se svaki sat potpisati nastavnik.

 

C/ Oslobođenja od nastave Tjelesne i zdravstvene kulture za jedan ili oba semestra

 

Studenti/ce s posebnim zdravstvenim potrebama

Na osnovu utvrđenog zdravstvenog stanja, dobi i spola, te morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, liječnik i nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuju program za svakog studenta.

Potrebno je poslati mailom liječničku dokumentaciju do 31. listopada 2020. godine. U suradnji s Zavodom za javno zdravstvo grada Zagreba i nadležnim liječnikom za Fakultet, studenti/ce se uključuju u posebne programe nastave ili se oslobađaju od nastave tjelesne i zdravstvene kulture

 

Studenti/ce sportaši

Studenti/ce koji se žele uključiti u sportske sekcije i natjecati se za fakultet javljaju se nastavnicima u vezi treninga i natjecanja.

Studenti sportaši I i II savezne lige mogu se osloboditi nastave tjelesne i zdravstvene kulture uz bavezu natjecanja za Fakultet. Potrebno je poslati mailom ovjerenu člansku natjecateljsku iskaznicu kluba do 31. listopada tekuće godine.

 

 

Na stranicama intraneta dodavat ćemo vam nove prijedloge i programe za samostalno vježbanja, razne linkove i aplikacije za praćenje tjelesne aktivnosti i prehrane.

Budite odgovorni i čuvajte sebe i sve s kojima ste u kontaktu.

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite.

                                                           Vaši nastavnici iz Tjelesne i zdravstvene kult

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

Xenia_f@yahoo.com

 

Jure Vulić, v. pred., prof.

jvulic@net.hr


PONEDJELJAK

SRIJEDA

11. 06. 2012.

13. 06. 2012.

18. 06. 2012.

20. 06. 2012.

02. 07. 2012.

04. 07. 2012.

09. 07. 2012.

11. 07. 2012.

od 9.00 do 10.00 sati

 

od 10.00 do 11.00 sati

 

 

u dvorani „Martinovka“
kabinet br. 8

Nastavnici:

viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.
viši predavač Jure Vulić, prof

Autor: Admin dekanat
Popis obavijesti