U utorak 4. srpnja u Slovenskoj Bistrici održana je svečanost potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekta “Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)” iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020. Projekt provodi Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s partnerima iz Hrvatske (Udrugom BIOM, Javnom ustanovom „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu) i Slovenije (Nacionalnim institutom za biologiju i Društvom za promatranje i proučavanje ptica Slovenije).

Crvenokljuna čigra (Sterna hirundo) se u kontinentalnom dijelu areala gnijezdi na šljunkovitim riječnim i jezerskim otocima. Šljunkovita staništa Save i Drave zauzimaju relativno mali dio tokova tih rijeka, smještenih u Sloveniji i Hrvatskoj, većim dijelom unutar područja Natura 2000. Ta su područja pod velikim antropogenim utjecajem, koji uključuje vađenje šljunka iz riječnog korita, utvrđivanje obala, hidroenergiju, zagađenje voda, sportski ribolov itd. Do sada su u Hrvatskoj i Sloveniji provođena zasebna nadzorna istraživanja čigri i zasebne mjere održavanja staništa, koje nisu polučile zadovoljavajuće rezultate. Cilj projekta je omogućiti održanje stabilne populacije čigre na šljunčanim staništima uz Savu i Dravu te povećati stupanj njezine očuvanosti u područjima Natura 2000 kroz dugoročno osiguranje uvjeta gniježđenja. Na PMF-u će se provoditi genetičke analize uzoraka čigri Save i Drave u svrhu određivanja spola te procjene srodnosti među kolonijama i genetičke raznolikosti populacija kao pokazatelja njihove ugroženosti.

Projekt je odobren u sklopu prioritetne osi 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa (http://www.si-hr.eu/hr2/projekti/odobreni-projekti/#toggle-id-2) a trajati će od 1. rujna 2017. do 29. veljače 2020.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti