5.3.2021. potpisan je sporazum o suradnji između PMF-a i Argonne National Laboratory (ANL), SAD, koji formalno regulira odnose dviju institucija i omogućava zaposlenicima PMF-a rad na korisničkim instrumentima i postrojenjima u sklopu ANL. Najvažnije među njima je Advanced Photon Source, jedan od najvećih svjetskih sinkrotrona, sa širokim spektrom optičkih i rendgenskih tehnika za istraživanja u fizici, kemiji i biologiji. Više detalja o dostupnim tehnikama i proceduri odobravanja korisničkih eksperimenata može se pronaći na https://www.aps.anl.gov/.

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti