Deficitarnosti  nastavnika...

Sa sjednice saborskog Odbora za obrazovanje, znanost  i kulturu.

Dana 6. srpnja 2021.  na inicijativu saborskog zastupnika prof.dr.sc. Damira Bakića održana je sjednica saborskog Odbora za obrazovanje, znanost  i kulturu na temu deficitarnosti  nastavnika prirodoslovlja i matematike u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Sjednici su prisustvovali uz našeg dekana profesora Mirka Planinića, i dekani, odnosno pročelnici odjela matematike, ostala tri sveučilišta. Prof.dr.sc. Damir Bakić je prezentirao  detaljne podatke o broju diplomiranih na nastavničkim fakultetima u RH, te broju trenutno zaposlenih nastavnika matematike i fizike u RH koji nemaju odgovarajuću kvalifikacije. Procjena je da je trenutno gotovo svaki šesti nastavnik matematike u osnovnim školama nekvalificiran za posao kojim se bavi. Potreba za nastavnicima fizike na godišnjoj razini iznosi 50, a diplomira ih najviše 30 godišnje u cijeloj zemlji. No, samo trećina diplomiranih nastavnika fizike se u anketi na kraju studija izjašnjava da ima namjeru zaposliti se u školi.

 

Veliki dio rasprave bio je posvećen Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (link:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_6_137.html


Link s izmjenama pravilnika: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1449.html
kojima se osobama s diplomama srodnih studija i ostvarnih 55 ECTS bodova iz odgovarajuće struke (matematike, fizike, kemije, biologije i tehničke kulture) daje mogućnost da se zaposle na neodređeno vrijeme u osnovnim školama. 


Predložene su razne mjere kako bi se popravila postojeća situacija. Svi su se složili da hrvatskom školstvu kronično nedostaju kvalificirani nastavnici, ali prije svega oni iz matematike i prirodoslovlja. Najavljeno je da će saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu  donijeti zaključke na osnovu održane sjednice.


Čitava sjednica Saborskog odbora je dostupna na sljedećoj mrežnoj adresi: https://www.youtube.com/watch?v=07sPnzZ8qqA
 

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti