Prva interdisciplinarna terenska...

U okviru ESF projekta "Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF“ organizirana je prva interdisciplinarna terenska nastava za studente svih sedam PMF-ovih odsjeka. Radi se zapravo o stručnoj praksi u kojoj je PMF poslodavac, s idejom da se studenti kroz praktičan rad upoznaju sa studijama utjecaja zahvata na okoliš, nešto čime se naši nekadašnji studenti često bave u svom profesionalnom životu. Važan dio ove prakse je petodnevna terenska nastava u Cetinskoj krajini sa sjedištem u Ekološkoj stanici Vrlika Biološkog odsjeka PMF-a. Osim same stručne prakse, svrha ovakve organizacije je povezati studente i nastavnike svih odsjeka PMF-a kako bi se upoznali s različitim utjecajima na okoliš te surađujući proširili vidike izvan vlastite struke i pritom složeni problem sagledali cjelovitije. Prva od dvije interdisciplinarne terenske nastave održana je između 27. lipnja i 1. srpnja 2022., dok druga slijedi u početkom rujna. 

Na prvoj interdisciplinarnoj nastavi u posljednjem tjednu lipnja sudjelovalo je 17 studenata i devetero zaposlenika, nastavnika i asistenata, s različitih odsjeka PMF-a. Cilj je bio upoznati se sa stanjem okoliša Velikog vrela Cetine, Perućkog jezera i Lemeš sedla na Svilaji jer su radni zadatci bili zamišljeni zahvati na tim lokacijama: crpljenje vode na vrilu Cetine, povećanje vodnog kapaciteta i razine Perućkog jezera te izgradnja vjetroelektrane na Lemeš sedlu. Prvi dan su posjetili Veliko vrilo Cetine gdje su određivali kemijska svojstva vode, proveli sedimentološka istraživanja i uzorkovanje riba elektroribolovom. Drugi dan se istraživala fauna malih bara nedaleko Garjaka na sjeveru Perućkog jezera, posjećena je HE Peruća te je na obalama Perućkog jezera nedaleko Garjaka provedena kemijska analiza vode te sedimentološka ispitivanja tla. Četvrti dan studenti i nastavnici proveli su na Lemeš sedlu na Svilaji gdje su promatrali ptice, zbog njihove ugroženosti vjetroelektranama, i drugu faunu. Uz to su istraživali gornjojurske karbonatne naslage bogate izumrlim glavonošcima, amonitima. Posjetili su i Sunčanu elektranu Vrlika Jug u Radnoj zoni Kosore te crkvu Sv. Spasa kao primjer kulturne baštine. Svoju terensku nastavu zaključili su petog dana posjetom novootvorenom Centru izvrsnosti Cerovačke špilje te obilaskom Donje i Gornje špilje u Južnom Velebitu.

Ovo je novi oblik nastave na zagrebačkom PMF-u, a dojmovi studenata i nastavnika su pozitivni! Neki od komentara studenata iz anonimne ankete su:

„Interdisciplinarnost, koherentnost, izuzetna zainteresiranost i strpljenje profesora i asistenata koji su ovu terensku nastavu zaista učinili jednim od najboljih projekata u kojima sam imala priliku sudjelovati u dosadašnjem studiju.“

„Pristupačnost svih asistenata i profesora, mjesta koja smo posjetili, čitav koncept suradnje različitih odsjeka, raspored po danima, vrijeme za rad i vrijeme za druženje...“

„Pristupačnost profesora i asistenata, upoznavanje sa načinom rada drugih smjerova na PMF-u, lokacije koje smo posjetili, uključenost i zainteresiranost studenata kao i profesora u obavljanje zadataka...“

Nadamo se da ćemo ovakav vid nastave imati priliku razvijati i ubuduće – i nakon završetka projekta ProSPer PMF.

Nositelj projekta Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet provodi projekt „Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u - ProSPer PMF“ UP.03.1.1.04.0049 financiran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti bespovratnih sredstava 3.992.473,37 kn. Projektne aktivnosti provode se od 09.03.2020. i traju do 09.11.2022.

 

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti