Biologija mora u nastavi biologije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Biologija mora u nastavi biologije

Šifra: 208675
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Maja Novosel - Vježbe u praktikumu

dr. sc. Maja Novosel - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kroz predavanje, seminare i vježbe upoznati studente s načinima kako učenicima približiti glavne osobitosti života u moru, procese koji se u njemu odvijaju, globalnu važnost života u moru, njegovu ugroženost i potrebu njegove zaštite. Studenti će nakon odslušanog kolegija i uspješno položenog ispita, moći u praksi koristiti stečena znanja kako bi mogli uspješnije poučavati tematske jedinice vezane uz more.
Predavanja unutar istog tjedna nastave prate seminari i vježbe s istom tematikom na kojima studenti osmišljavaju i vježbaju obradu tih tematskih jedinica s učenicima.
Tematske jedinice:
1. Svojstva morske vode. Geomorfologija oceana
2. Gibanje vodenih masa. Globalna raspodjela morskih organizama i staništa. Metode istraživanja mora
3. Osobitosti života u moru i procesi koji se u njemu odvijaju
4. Ekološki i evolucijski principi
5. Prilagodbe organizama na život u moru
6. Razmnožavanje, rasprostiranje i migracije
7. Planktonske zajednice
8. Bentoske zajednice
9. Produktivnost i prehrambene mreže, kruženje tvari i protjecanje energije
10. Život u dubokom moru
11. Usporedba terestričkih i morskih ekosustava
12. Bioraznolikost u moru i njena važnost
13. Čovjekov utjecaj na more i korištenje bioloških resursa iz mora. Mogućnost održivog razvoja ljudskih djelatnosti vezanih uz more
14. Osobitosti živog svijeta Jadranskoga mora
15. Zaštita i očuvanje Jadranskog mora
Literatura:
  1. http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/publications/Prirucnici/Morska_stanista/Bakran-Petricioli-Morska_stanista_Prirucnik.pdf
  2. http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/publications/2018-01/Bakran-Petricioli%20-%20Prirucnik%20za%20morska%20stanista.pdf
  3. Udžbenik o biologiji mora
  4. Udžbenik o biologiji mora
8. semestar
Izborni predmeti biologija 2 / kemija 2 - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti