Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Ekologija životinja
 
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekologija životinja
Šifra: 196546
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivančica Ternjej - Predavanja
prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević - Predavanja
prof. dr. sc. Sanja Gottstein - Predavanja
Izvođači: Dijana Beneta - Vježbe u praktikumu
Natalija Vučković - Vježbe u praktikumu

Marija Ivković - Seminar

Andreja Brigić - Predavanja
Marija Ivković - Predavanja
Ana Previšić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
1. opisati osnovne principe u ekologiji životinja
2. odrediti fizikalna obilježja i objasniti odnose između živog svijeta i okoliša
3. utvrditi i objasniti tipove interakcija između vrsta
4. opisati čimbenike koji utječu na rasprostranjenost i gustoću životinjski populacija
5. objasniti odnose reprodukcije i/ili preživljavanja kod različitih vrsta životinja
6. integrirati i moći objasniti koncept zajednice i ekosustava
7. opisati i objasniti razlike u funkcioniranju kopnenih i vodenih ekosustava
8. interpretirati pojam ekotona i moći ga primijeniti u zaštiti vrsta
SADRŽAJ KOLEGIJA
1. Abiotički čimbenici važni za životinje: temperatura; ekologija termoregulacije.
2. Biotički odnosi: simbioza (ekološko značenje), teritorijalnost i kompeticija,
3. Teorija srodstvenog prepoznavanja (odabira), altruizam i razvoj socijalnih zajednica, parazitizam i mutualizam.
4. Migracije: zašto i kako životinje migriraju, koje je njihovo ekološko značenje, koje ekološke zahtjeve postavljaju pred jedinke i populacije
5. Predatorstvo: teorija optimalne prehrane
6. Stabilnost zajednica: tipovi stabilnosti, predvidljivost (McArthur-Wilson teorija)
7. Zajednice varijabilnog okoliša, hranidbene mreže i stabilnost, raznolikost i stabilnost
8. Ekologija voda na kopnu: po čemu se slatkovodni ekološki sustavi bitno razlikuju od kopnenih?
9. Podzemna staništa: ekstremni okoliš?
10. Ekologija životinja špiljskih ekosustava
11. Ekotoni i problemi fragmentacije staništa
12. Emergencija
13. Ekologija životinja u zatočeništvu: zaštita vrsta, problemi držanja, uzgoja i reintrodukcije
14. Primjena ekoloških istraživanja

PRAKTIKUM
1. Procjena gustoće populacije metodom probnih površina - plankton
2. Gammarus: populacijska ekologija
3. Gustoća populacije: metoda ponovnog ulova
4. Rast populacije i uzrasna struktura
5. Teren veliki potok: uvod (i planiranje) u terensko istraživanje(1. dio)
6. Teren veliki potok: terensko istraživanje (2. dio)
7. Obrada uzoraka terenskog istraživanja (1. dio)
8. Obrada uzoraka terenskog istraživanja (2. dio)
9. Obrada prezentacija rezultata terenskog istraživanja i prezentacija
10. Prilagodbe životinja na specifična staništa
11. Kompeticija (1. dio)
12. Kompeticija (2. dio)
13. Odnos predator-plijen (1. dio)
14. Odnos predator-plijen (2. dio)

SEMINAR
Teme seminara mijenjaju se semestralno, navedeni su primjeri:
1. Sukcesije i biološka raznolikost
2. Poljoprivredna proizvodnja i ekološki uzgoj
3. Umjetne močvare (constructed wetlands)
4. Obnovljivi izvori energije
5. Ekologija razmnožavanja
6. Energija i ekologija: nivo sekundarne produkcije
7. GMO u okolišu
8. Hranidbene mreže
9. Kartiranje osjetljivosti krških ekoloških sustava
10. Mjere funkcionalne raznolikosti
Literatura:
  1. M. Begon, C. R. Townsend, J. L. Harper, 2006. Ecology From Individuals to Ecosystems. Oxford, Blackwell Publishing Ltd.
  2. odabrani znanstveni članci
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
Obavijesti