Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Iskustveno učenje u nastavi mikrobiologije

Šifra: 196137
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Silvija Černi - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Silvija Černi - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Primijeniti znanstvene spoznaje u različitim pristupima iskustvenog učenja mikrobiologije
2. Osmisliti i provesti mikrobiološku radionicu namijenjenu iskustvenom učenju mikrobiologije te izraditi prikladno nastavno pomagalo
3. Istražiti i koristiti znanstvenu i popularizacijsku literaturu pri osmišljavanju metodologije podučavanja mikrobiologije
4. Koristiti kreativno razmišljanje i prezentacijske vještine kroz izradu i predstavljanje završnog projekta
5. Kritički iznositi mišljenje i donositi odluke o kvaliteti vlastitog i tuđeg rada kroz evaluaciju završnih projekata
6. Primijeniti pravila sigurnog rada u mikrobiologiji

SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA (kratki teorijski uvodi u osnovne mikrobiološke teme kao pripremni dio za seminarske radionice):
1. Važnost podučavanja mikrobiologije i popularizacije mikrobioloških tema
2. Metode iskustvenog učenja u mikrobiologiji
3. Mikrobne populacije(brojnost, raznolikost, replikacija)
4. Mikrobne populacije(evolucija, prirodna selekcija)
5. Uloga mikroba u biosferi
6. Utjecaj ekoloških čimbenika na mikrobne populacije
7. Mikrobi i ljudsko zdravlje, humani mikrobiom
8. Infektivne bolesti
9. Antimikrobni spojevi
10. Biofilmovi
11. Mikrobni metabolizam
12. Mikrobi u proizvodnji hrane
13. Mikrobiologija budućnosti (bioremedijacija, genetičko inženjerstvo)
14. Mjere zaštite u radu s mikrobima
15. Mikrobiološke teme u vannastavnim aktivnostima

SEMINARI
Demonstracija radionica namijenjenih iskustvenom učenju mikrobiologije:
1. Mikrobi na stablu života (demonstracija klasifikacijske sheme temeljene na strukturnim obilježjima modela i njena upotreba u klasifikaciji novootkrivenih organizama)
2. Vizualizacija evolucijske starosti mikroba, brojnosti i dinamike rasta mikrobnih populacija te djelovanja prirodne selekcije
3. Usporedba veličine mikrobnog svijeta s veličinom poznatih bioloških entiteta
4. Biosfera u uzorku blata (proučavanje mikroba iz određene ekološke niše te utjecaja vanjskih čimbenika na njihov život)
5. Kvasac kao modelni organizam (utjecaj ekoloških čimbenika na rast i razvoj kvasca te produkciju energije i CO2)
6. Higijenske navike i brojnost mikroba
7. Testiranje antimikrobnog djelovanja
8. Utjecaj fizičkih i kemijskih svojstava podloge na razvoj biofilma
9. Prirodno konzerviranje hrane
Samostalna priprema i prezentacija radionice iskustvenog učenja na zadanu temu:
10. i 11. Izlaganje i razrada studentskih prijedloga završnog projekta
12.-15. Prezentacija i evaluacija studentskih završnih projekata
Literatura:
  1. Joanne Willey and Kathleen Sandman i Dorothy Wood: Prescott's Microbiology 11th Edition
6. semestar
Izborni predmeti biologija 1 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti