Morfologija i anatomija biljaka (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Morfologija i anatomija biljaka (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 210973
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Božena Mitić - Predavanja
prof. dr. sc. Gordana Rusak - Predavanja
doc. dr. sc. Ivana Šola - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Dario Hruševar - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Ivana Šola - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Prepoznati najbitnije anatomske i morfološke značajke biljaka
2. Povezati anatomske i morfološke značajke biljaka s ekološkim uvjetima u kojima žive
3. Povezati anatomsku i morfološku građu biljaka s njihovim životnim procesima
4. Koristiti spoznaje o anatomjji i morfologiji u uspoređivanju najznačajnijih sistematskih skupina biljaka
5. Primijeniti naučene anatomske i morfološke značajke biljaka u procesu njihove determinacije
6. Prepoznati najčešće biljne vrste

PREDAVANJA:
1. Kemizam i funkcija osnovnih sastojaka biljne stanice: škrob i ostale pričuvne tvari; vakuola i njezin sadržaj
2. Građa i kemizam stanične stijenke
3. Vrste tkiva u stablašica: osnovno i tvorno tkivo
4. Kožno i mehaničko tkivo
5. Provodno tkivo i stanice za sekreciju i ekskreciju
6. Anatomija vegetativnih organa:građa lista, primarna i sekundarna građa stabla
7. Primarna i sekundarna građa korijena, drvo i sekundarna kora
8. Životni ciklusi Embryophta (mahovine, papratnjače)
9. Životni ciklusi Embryophta (golosjemenjače, kritosjemenjače)
10. Osnovni vegetativni organi biljaka ? morfologija i metamorfoze
11. Građa cvijeta (ocvjeće, andrecej, ginecej)
12. Cvatovi biljaka (racemozni, cimozni)
13. Oprašivanje, oplodnja i razvoj i rasprostranjivanje sjemenki
14. Plodovi

VJEŽBE:
Predviđeno je 15 praktikuma, od toga 13 u praktikumskoj prostoriji i 2 u obliku izlaska na terensku nastavu u Zagrebu i okolici.
1. Ergastične tvari
2. Kožna tkiva
3. Mehanička i provodna tkiva
4. Stabljika u primarnoj i na prijelazu iz primarne u sekundarnu građu
5. Korijen u primarnoj građi
6. Stabljika u sekundarnoj građi
7. Gametofit i sporofit mahovina, papratnjača i sjemenjača
8. Sporofit golosjemenjača; Sporofit kritosjemenjača - sjemenke i klijanje
9. Sporofit kritosjemenjača - homologni i analogni organi
10. Cvjetovi - ocvjeće
11. Cvjetovi - andrecej i ginecej
12. Cvatovi
13. Plodovi; Funkcija i izrada studentskog herbarija
Literatura:
  1. Mitić B: Morfologija bilja - predavanja (CD).
  2. Mitić B: Morfologija bilja. Interna skripta.
  3. Mitić B: Terenska nastava iz botanike za studente 1. godine studija biologije. Interna skripta.
  4. Rusak G: Anatomija bilja - predavanja (CD).
  5. Morfologija bilja praktikum On-line: (http://croatica.botanic.hr/praktikum/morfologija/)
  6. Botanički praktikum On-line: (http://croatica.botanic.hr/praktikum/home.htm)
  7. Denffer D., Ziegler H: Botanika. Morfologija bilja i fiziologija.
  8. Mägdefrau K., Ehrendorfer F: Botanika. Sistematika, evolucija i geobotanika
  9. Sitte P., Ziegler H., Ehrendorfer F., Bresinsky A: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen.
4. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti