Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Molekularna biologija i biotehnologija

Šifra: 196128
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Objasniti i usporediti građu gena kod prokariota i eukariota
2. Navesti osnovne principe regulacije ekspresije gena
3. Objasniti što je genetički kod i navesti njegove karakteristike
4. Objasniti tipove mutacija i povezati ulogu mutacija na strukturu proteina
5. Objasniti kloniranje gena te navesti metode unosa strane DNA u biljne i animalne stanice
6. Navesti osnovne metode u molekularnoj biologiji i objasniti u koju svrhu se koriste
7. Objasniti što su i kako se dobivaju GMO organizmi te navesti njihove prednosti i mane
8. Raspraviti ulogu biotehnologije u proizvodnji korisnih molekula

PREDAVANJA:
1. Uvodno predavanje, građa prokariotske i eukariotske stanice, ponoviti građu DNA, što je gen i njegova povezanost s proteinima, genomom i organizacijom DNA unutar stanice
2. Regulacija ekspresije gena: regulacija na razini prepisivanja, pozitivna i negativna, inducibilna i represibilna
3. Genetički kod: karakteristike, uloga okvira čitanja na translaciju proteina
4. Osnovne metode molekularne biologije: lančana reakcija polimerazom: PCR (principi dizajna početnica), RT-PCR i qPCR
5. Osnovne metode molekularne biologije: sekvenciranje DNA (Sangerova metoda i dideoksi nukleotidi), tehnologije nove generacije (NGS), projekt ljudskog genoma, primjena sekvenciranja
6. Osnovne metode molekularne biologije: hibridizacija nukleinskih kiselina (Northern i Southern blotting), RFLP i tehnologija mikročipova
7. Osnovne metode molekularne biologije: rekombinantna tehnologija DNA (osnove i primjena)
8. Transgenične biljke i životinje: prijenos gena u biljke i životinje (A. tumefaciens, T plazmid, kimerne životinje, viralni vektori)
9. GMO organizmi, pregled, rizici i prednosti
10. Osnove biotehnologije, od početnog supstrata do proizvoda

SEMINAR:

Studenti trebaju pripremiti power point prezentaciju na zadanu ili izabranu temu koja je povezana s nastavnim gradivom. Usmeno izlaganje je obavezno.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Biologija stanice
Položen : Genetika
Odslušan : Biokemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovani studenti,

 

Uvodno predavanje iz predmeta Molekularna biologija i biotehnologija biti će u utorak 02.03.2021. prema redu predavanja online preko platforme Teams. Moguće je da neće svi studenti imati pristup predavanju, pa imajte razumijevanja dok se ne upišu svi studenti i ne dodamo ih u Teams.

izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće

Autor: Ivana Ivančić Baće