Opcije pristupačnosti Pristupačnost
PREDAVANJA
 
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Primijenjena limnologija
Šifra: 74439
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maria Špoljar - Predavanja
Izvođači: Zuzana Redžović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA

1. Obrazložiti antropogeni utjecaj na interakcije abiotičkih i biotičkih čimbenika u vodama na kopnu.
2. Analizirati različitost biocenoza u vodenim ekosustavima različitog stupnja trofije/saprobnosti s obzirom na oblik i stupanja antropogenog utjecaja.
3. Predložiti metode biomanipulacije i mjere restauracije slatkovodnih ekosustava uz obrazloženje razloga odabira.
4. Analizirati učinkovitost rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz prijedlog mjera zbrinjavanja otpadnih voda.
5. Osmisliti mjere ublažavanja antropogenih utjecaja te monitoring vodenih ekosustave u zaštićenim i nezaštićenim područjima.

SADRŽAJ PREDMETA

1. PREDAVANJE Jezera i tekućice (postanak, osnova obilježja)
2-3. PREDAVANJE Interakcija abiotičkih i biotičkih čimbenika u vodama na kopnu
4. PREDAVANJE Kruženje hranjivih tvari u vodenim sustavima različitog stupnja trofije
5-6 PREDAVANJE Funkcionalna organizacija akvatičkih zajednica i biotičke interakcije u tekućicama, plitkim i dubokim jezerima
7. PREDAVANJE Antropogeni utjecaji (eutrofikacija, hidrotehničke mjere, invazivne vrste, akvakultura, vodni promet)
8-9. PREDAVANJE Restauracija tekućica i eutrofnih jezera (svrha i ciljevi, alternativni stabilni stadiji)
10-13. PREDAVANJE Koraci restauracije: kontrola hranjivih tvari, vodenih makrofita, biomanipulacija, hidrotehničke mjere
14-15. PREDAVANJE Metode pročišćavanja otpadnih voda.

PRAKTIKUMI

1-2. Rad na terenu: mjerenje osnovnih limnoloških čimbenika i morfometrijskih obilježja vodenog tijela. Procjena antropogenog utjecaja. Metode uzorkovanja i sakupljanje uzoraka planktona, perifitona i bentosa.
3-5. Kemijska analiza vode i izvora hrane u uzorcima vode različitog stupnja trofije.
6-10. Analiza strukture i funkcionalnih trofičkih skupina akvatičkih biocenoza te njihovih indikatorskih vrijednosti.
11-12. Završni rad: Procjena antropogenog utjecaja s obzirom na okolišne čimbenike i strukturu biocenoza prema računalnim analizama sakupljenih podataka.
13. Rad na terenu: Upoznavanje funkcioniranja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i donošenje uzoraka aktivnog mulja za analizu.
14-15. Procjena kvalitete aktivnog mulja temeljem analize abiotičkih i biotičkih (bakterije, mikrofauna) čimbenika.
Literatura:
 1. Kalff, J. (2002): Limnology. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 2. Moss,B., Madgwick, J. & Philips, G (1997): A guide to the restoration of nutrient-enriched shallow lakes. W. W. Hawes, UK
 3. Tedeschi, S. (1997): Zaštita voda. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 4. Špoljar, M (2014/15). Primijenjena limnologija, PMF. Prezentacije predavanja i praktikuma na internetskim stranicama Biološkog odsjeka
 5. Wetzel, R. G., Likens, G. E. (2000): Limnological Analyses. Springer, New York.
 6. Brönmark,C. & Hansson, L-A. (1998): The Biology of Lake and Pods. Oxford University Press,Oxford,New York.Limnological Analyses. Springer, New York.
 7. Izbor iz limnolokih časopisa i internetskih stranica
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Maria Špoljar :

  Tijekom radnog vremena i putem e-maila.

  Lokacija:
Obavijesti
Poštovani studenti, svi oni koji su na kolokviju iz praktikuma ostvarili više od 60%  te na kolokviju iz predavanja također  više od 60% , oslobođeni su pisanja pismenog ispita. Svi ostali trebaju izaći na ispit, koji će obuhvaćati cjelokupno gradivo praktikuma i predavanja . Za sve ostale detalje oko polaganja kolegija, molimo pogledajte pravila na prvoj (uvodnoj) prezentaciji  iz predavanja.  Studenti koji žele doći na uvide iz kolokvija predavanja, molim da se jave za dogovor na mail: zuzana.redzovic@irb.hr. Lijep pozdrav, Vaša profesorica i asistentica
Poštovane kolegice i kolege, rezultati kolokvija predavanja nalaze se na stranicama intraneta. Vaša asistentica
Poštovani studenti, podsjećamo kako će se kolokvij iz predavanja iz kolegija Primijenjena limnologija održati  ovaj četvrtak ,  12.12.2019. , s početkom u  10.00h  u predavaonici  BO1 . Kolokvij se piše max 90 minuta.  Srdačan pozdrav, Maria Špoljar i Zuzana Redžović
Poštovani studenti, podsjećamo kako će se kolokvij iz  predavanja  iz kolegija Primijenjena limnologija održati u četvrtak,  12.12.2019. , s početkom u  10.00h  u predavaonici  BO1 . Kolokvij se piše max 90 minuta.  Srdačan pozdrav, Maria Špoljar i Zuzana Redžović
Poštovani studenti, podsjećamo vas kako su SUTRA (05.12.) u 10:00h u predavaoni BO1 uvidi u kolokvije praktikuma. Preporučamo vam da svi dođete jer će se održati i kratke konzultacije vezano za kolokvij iz predavanja. Lijep pozdrav, Vaša profesorica i asistentica
Poštovani studenti, uvidi u rezultate kolokvija praktikuma bit će održani ovaj četvrtak, 05.12.  u terminu predavanja, od 10:00 do 10:30h u predavaoni BO1 . Lijep pozdrav, Vaša profesorica i asistentica
Poštovane kolegice i kolege, rezultati kolokvija praktikuma nalaze se na stranicama intraneta. Vaša asistentica
Dragi studenti, podsjećamo kako će se kolokvij iz praktikumskog dijela gradiva održati sutra , 28. studenog 2019. u 10:00h u predavaoni BO1 . Kolokvij će trajati max 60 min.  Nakon toga nastavljate s predavanjem u BO1 i u praktikumu ZOO2 do 14 h. Lijep pozdrav, Maria Špoljar i Zuzana Redžović
Dragi studenti, podsjećam kako do 14.11. trebate svi na vaše laptope instalirati program Primer kako bismo mogli na praktikumu imati računalnu obradu podataka. Za taj praktikum (14.11.) trebate donijeti laptope, kao što smo dogovorili.  Lijep pozdrav, Zuzana Redžović 
Dragi studenti, sukladno dogovoru s vašim kolegama na praktikumu, dogovoreno je da ćemo nadoknadu kemijske vježbe u Limnološkom praktikumu imati u četvrtak, 07.10. od 16 do 18h (umjesto od 8 do 10h). Molim da mi javite na mail ukoliko to nekome ne odgovara. Lijep pozdrav, Zuzana Redžović
Dragi studenti, podsjećam kako danas (31.10.) imamo nadoknadu kemijskih vježbi od 8:15 do 10:00h te nakon toga regularni praktikum od 12:00 do 14:00 (1. turnus) te od 14:00 do 16:00h (2. turnus). Raspodijeljeni ste po turnusima kako ste bili zadnji puta na vježbi Aktivni mulj tj. u Botaničkom vrtu. Sve zamjene molim da mi javite na mail.  Srdačan pozdrav, Zuzana Redžović, asistentica
Poštovane kolegice i kolege, podsjetnik, predavanja iz kolegija Primijenjena limnologija počinju ovaj četvrtak 3. listopada 2019., prema rasporedu. O organizaciji predavanja i praktikuma bit će riječi na uvodnom predavanju, stoga preporučujem da svi budete prisutni. Praktikumi počinju sljedeći tjedan, 10. listopada 2019. Prva dva tjedna vježbe će se održavati u Limnološkom laboratoriju, a sljedeće 4 vježbe u praktikumu ZOO2, II kat. U četvrtak 10. listopada nakon predavanja, 1. turnus treba čekati asistenticu Redžović u prizemlju desno, ispred predavaone BO1 . Dolasci na praktikume su obavezni.  Raspored po turnusima također vam je poslan i možete ga vidjeti preko ovog sučelja. Lijep pozdrav, Maria Špoljar i Zuzana Redžović  
Poštovane kolegice i kolege, praktikum iz kolegija Primijenjena limnologija počinje 10. listopada 2019. , a ne 3. listopada kako je bilo prethodno navedeno zbog neodgodivih obaveza koje imam. U sklopu praktikuma ćemo taj dan (10. listopada) ići na terensku nastavu u Botanički vrt. Dolasci na praktikume su obavezni. Podjela po turnusima bit će poslana početkom sljedećeg tjedna.  Lijep pozdrav,  Zuzana Redžović, asistentica
Poštovani studenti, podsjećamo Vas da ukoliko planirate izaći na pismeni ispit iz kolegija Primijenjena limnologija,  prijavite ispitni rok 26.06.  Svi studenti koji prijave taj rok imat će  26.06. pismeni ispit u 9:00 h u predavaonici BO5 , a 03.07. u 11:00 h će biti usmeni ispit u uredu profesorice Špoljar za one koji su prošli pismeni ispit. Upis ocjene i dobivanje potpisa iz kolegija će također biti 03.07. u 11:00 h pa ne zaboravite ponijeti svoje indekse.  Lijep pozdrav, Zuzana Redžović
Dragi studenti, kolokvij iz predavanja iz kolegija Primijenjena limnologija održat će se u četvrtak, 17.01.2019. , s početkom u 11.00 h u predavaonici BO1. Molimo studente da donesu svoje indekse radi dobivanja potpisa iz kolegija. Srdačan pozdrav, Vaši asistenti