Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Retorika i kultura govora nastavnika

Šifra: 47320
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Šego - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Jasna Šego - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- usavršavanje kulture usmenoga izražavanja
- sposobnost analize različitih oblika usmenoga izražavanja u svakodnevnoj situaciji, u stručnom i znanstvenom diskursu
- shvaćanje važnosti retoričkoga umijeća u kontekstu nastavničkoga poziva
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Studenti će biti sposobni:
* definirati temeljne retoričke pojmove
* samostalno oblikovati govor
* argumentirano sudjelovati u raspravama
* analizirati i vrednovati različite oblike usmenoga izražavanja u komunikacijskim situacijama
* shvatiti razvoj govorništva u povijesnom kontekstu
* panoramski prikazati govorništvo u Hrvata

SADRŽAJ KOLEGIJA
1. Uvod u kolegij: studentske obveze, literatura
Čemu retorika
Jezik i govor
(predavanje)
2. Govorne vrednote hrvatskoga standardnog jezika
Govorne vježbe
(predavanje i vježbe)
Interpretativno čitanje teksta
Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika
(predavanje i vježbe)
3. Vrste govora
Izricanje i slušanje govora
(predavanje i vježbe)
4. Logičke figure (predavanje i vježbe)
5. Retoričke figure (predavanje i vježbe)
6. Modalni izrazi i poštapalice
Strah i trema u govoru
(predavanje)
7. Negovorna komunikacija.
(predavanje)
8. Prvi kolokvij
9. Sastavljanje govora (predavanje i vježbe)
10. Slušanje, analiza i vrednovanje govora (predavanje i vježbe)
11. Čavrljanje. Govorne izvedbe (predavanje, seminar)
12. Umijeće raspravljanja (predavanja i vježbe)
13. Pregled povijesti retorike od antike do danas (predavanje)
14. Pregled povijesti retorike u Hrvata (predavanje)
15. Drugi kolokvij
Literatura:
  1. Beker, Miroslav: Kratka povijest antičke retorike, Artresor naklada, Zagreb, 1997.
  2. Šego, Jasna: Kako postati uspješan govornik, Profil international, Zagreb, 2005.
  3. Škarić, Ivo: Temeljci suvremenoga govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
  4. Kišiček, Gabrijela, Stanković, Davor: Retorika i društvo, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2014.
4. semestar
Izborni predmeti nastava 2 - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni predmeti nastava - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti