Temeljna vještina poučavanja biologije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Temeljna vještina poučavanja biologije

Šifra: 208624
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ines Radanović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Osvijestiti procese u nastavi, njihovu međusobnu povezanost i uvjetovanost, polazeći od iskustvenog doživljavanja konkretnih situacija tijekom nastave prirode i biologije. Razviti niz ključnih sposobnosti neophodnih za rad budućih nastavnika. Omogućiti iskustvo suverene prezentacije biološke znanosti uz razvoj organizacijskih i interpersonalnih vještina.
PREDAVANJA:
1. poziv nastavnika biologije i povijesni pregled nastave biologije;
2. vještina komunikacije nastavnika uz pripremu zanimljivosti iz biologije;
3. spoznajni proces u nastavi;
4. motivacija na nastavi;
5. verbalne nastavne metode u biologiji;
6. vizualne nastavne metode u biologiji;
7. praktični rad u nastavi biologije;
8. nastavni sat biologije;
9. organizacija prostora za izvođenje nastave;
10. sociološki oblici rada;
11. priprema za nastavu;
12. dopunska i dodatna nastava, izvanučionička nastava i izvannastavne aktivnosti;
13. vanjsko vrednovanje (uz analizu nacionalnih ispita, državne mature, PISA i TIMSS istraživanja)
14. izbor kvalitetnog udžbenika te uvid u kurikulum Prirode i Biologije;
15. mapa učenja - portfolio u nastavi.
PRAKTIKUM:
Praktična priprema za nastavu uz razvijanje neophodnih vještina za izvođenje nastave:
1. materijalni preduvjeti nastave biologije;
2. priprema i izvedba demonstracije na nastavi;
3. pravila pri izvođenju praktičnih radova učenika;
4. priprema i izvedba praktičnih radova na nastavi;
5. multimedija u nastavi i priprema prezentacije za nastavu;
6. obrada slike i filma za primjenu u nastavi;
7. priprema biološkog materijala za nastavu;
8. radni list na nastavi;
9. kratka priprema za nastavni sat;
10. zapis učenika;
11. kabinet nastavnika biologije;
12. pravila za pripremu zadataka pisane provjere;
13. ogledni nastavni sat Prirode i Biologije u OŠ;
14. ogledni nastavni sat Biologije u SŠ (gimnazija i strukovna škola);
15. osnovni metodički savjeti za poučavanje bioloških sadržaja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Didaktika
Položen : Pedagogija
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti