Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Učenje s razumijevanjem uz umrežavanje biološkog znanja

Šifra: 204806
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ines Radanović - Predavanja
doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić - Predavanja
Izvođači: Valerija Begić, prof. - Seminar
prof. dr. sc. Ines Radanović - Seminar
doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Studenti će moći odabrati strategije i tehnike učenja koje će poticati izgradnju koncepata i razvijati sposobnost primjene usvojenih znanja i vještina na primjerima iz svakodnevnog života. Bit će sposobni primijeniti odgovarajuće strategije i tehnike učenja koje će potaknuti izgradnju i umreževanje temeljnih bioloških koncepata.
PREDAVANJA:
1. Iskustveno učenje
2. Biološka osnova za potrebu izgradnje koncepata
3. Razlike između pojmova i koncepata
4. Sadržajna i konceptualna usmjerenost u učenju
5. Konceptualno razumijevanje
6. Predkoncepcije kao podrška ili prepreka u učenju
7. Miskoncepcije kao prepreka u razumijevanju
8. Izgradnja koncepata
9. Umrežavanje koncepata
10. Konceptualni okvir biologije
11. Provjera usvojenosti koncepata
12. Individualnost u pristupu učenju
13. Tehnike za pomoć u učenju i pamćenju Mnemotehnike, Mentalna palača, Feynmanova tehnika učenja
14. Sistematizacija kao podrška izgradnje koncepata
15. Refleksija u funkciji osvještavanja razine konceptualnog razumijevanja
SEMINAR:
1. Učenje tijekom odrastanja
2. Temelji za kognitivno učenje
3. Od pojma do koncepta
4. Usporedba bioloških sadržaja i bioloških koncepata
5. Konceptualni pristup učenju na primjeru
6. Tehnike za utvrđivanje predkoncepcija
7. Otkrivanje miskoncepcija
8. Utjecaj neformalnog učenja na razumijevanje
9. Grafički organizatori znanja
10. Makrokoncepti i koncepti u biologiji
11. Pitanja za provjeru usvojenosti koncepata
12. Utjecaj osobnosti, stila učenja i tipa inteligencije na potrebe različitog pristupa pri učenju
13. IKT alati za pomoć u učenju
14. Izrada konceptualne mape uz zadani koncept
15. Prezentacije integracije znanja odabranih bioloških koncepata uz analizu i vršnjačku procjenu.
Literatura:
4. semestar
Izborni predmeti nastava 2 - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti