Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Vegetacija Hrvatske

Šifra: 196134
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sara Essert - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
1. Objasniti pojam biljne zajednice
2. Analizirati razlike u strukturi vegetacije
3. analizirati povezanost strukture vegetacije sa ekološkim uvjetima
4. Naučiti interpretirati elemente krajolika
5. Razlikovati klimazonalne tipove vegetacije od prirodnih i antropogenih trajnih stadija

SADRŽAJ PREDMETA
1. Pojam vegetacije, pojam biljne zajednice i različiti koncepti u definiranju biljnih zajednica.
2. Proljetnice grada Zagreba
3. Šumska vegetacija Mediteranske regije RH
4. Nešumska vegetacija Mediteranske regije RH
5. Mediteranska regija u nastavi prirode/biologije (koje teme s učenicima otvoriti, kakve terene osmisliti, koja istraživanja s učenicima raditi)
6. Nizinski i brežuljkasti šumski pojas Eurosibirsko-sjevernoameričke regije RH
7. Razrada terenske nastava s učenicima u Zagrebu (Tuškanac, Maksimir i sl.) i osmišljavanje pripadajućih razrednih zadataka
8. Brdski i gorski šumski pojas Eurosibirsko-sjevernoameričke regije RH
9. Obrada teme visinske zonacije vegetacije s učenicima (kako im to približiti, gdje im pokazati, kako ih potaknuti da samostalno opažaju zonaciju vegetacije u svakodnevnom životu)
10. Nešumska vegetacija Eurosibirsko-sjevernoameričke regije RH
11. Biljke slatkovodnih staništa
12. Prirodne sukcesije
13. Obrada teme važnosti nešumskih staništa za biološku raznolikost
14. Glavni razlozi ugroženosti flore i vegetacije u RH
15. Ponavljanje gradiva (osmišljavanje kreativnih zadataka i načina za ponavljanje u razredu)
Literatura:
  1. http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/publications/2018-01/Topic%20-%20Vukelic%20-%20Prirucnik%20za%20kopnena%20stanista.pdf
6. semestar
Izborni predmeti biologija 1 - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti