Višestruki stresori u okolišu: istraživanje i upravljanje

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Višestruki stresori u okolišu: istraživanje i upravljanje

Šifra: 227710
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Previšić - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ana Previšić - Seminar

prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj kolegija je unaprjeđenje znanja i kompetencija studenata iz područja primjene znanstvenih spoznaja u učinkovitom upravljanju i gospodarenju prirodnim resursima. Specifični ciljevi kolegija usmjereni su prema stjecanju znanja o tipovima višestrukih stresora, te razumijevanja mehanizama njihovog djelovanja u različitim slatkovodnim ekosustavima. Osim toga, kolegij daje pregled postojećih istraživanja i metoda koje omogućuju razumijevanje i predviđanje interaktivnih učinaka stresora na različitim razinama biološke organizacije. Nadalje, daje se pregled novih metoda i pristupa (npr. omics metode, DNA metode, upotreba društvenih medija, itd.), te mogućnosti primjene istih u biološkom monitoringu slatkovodnih zajednica. Objašnjavaju se glavni izazovi u praktičnom upravljanju slatkovodnim ekosustavima pod utjecajem višestrukih stresora, te daje pregled postojećih alata koji se upotrebljavaju u tu svrhu.

Teme predavanja
Višestruki stresori definicija i osnovni pojmovi
(Pregled najvažnijih stresora u slatkovodnom okolišu i riparijskoj zoni prema njihovoj učestalosti; Uvod u geografiju višestrukih stresora)
Klimatske promjene i interakcije s višestrukim stresorima u slatkovodnim ekosustavima
Procjena stanja i praćenje utjecaja stresora u ekosustavima - biološki monitoring
Razumijevanje i predviđanje interaktivnih učinaka stresora na različitim razinama biološke organizacije
Biološki monitoring slatkovodnih zajednica u 21.stoljeću
Target i non target analize, suspect screening u analizi uzoraka okoliša, Metabolomika
Citizen science u monitoringu
Promjene zemljišnog pokrova vezane uz poljoprivredu i utjecaj na vodne resurse
Upravljanje slatkovodnim ekosustavima pod utjecajem višestrukih stresora
Pregled postojećih alata razvijenih s ciljem razvoja uspješnog upravljanja slatkovodnim ekosustavima pod utjecajem višestrukih stresora

Seminari prate cjeline predavanja, a razrađivati će se u detalje ovisno o broju upisanih studenata te o njihovim osobnih interesima.
Literatura:
  1. https://www.sciencedirect.com/book/9780128117132/multiple-stressors-in-river-ecosystems
  2. https://www.nature.com/articles/s41559-020-1216-4
1. semestar Ne predaje se
MODUL: BIOLOŠKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni Studij - Znanosti o okolišu

3. semestar Ne predaje se
MODUL: BIOLOŠKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti