Alumni

V. Valjak, Prostorno planiranje i regionalni razvoj

Završila sam smjer Prostorno planiranje i regionalni razvoj 2012. godine, a radim kao voditeljica projekata financiranih iz EU fondova. Iako mi navike usvojene tijekom studiranja trenutno više pomažu u poslu nego stečena znanja, ipak se nadam da ću ih imati prilike primijeniti u budućnosti. Studentsko doba na geografiji je definitivno bilo najbolje doba u životu jer proučavaš ono što te zanima, a usput se zabavljaš s puno sličnih, veselih i avanturi sklonih geografa. Moj savjet sadašnjim i budućim studentima je da iskoriste prilike koje im se nude – različiti smjerovi, razmjene, prakse, izleti, no da se ne zaustave na tome već i da se, osim na faksu, sami usavršavaju i uče u onome što najviše vole.

 

L. Vuković, prof. geografije

Diplomirao sam na Geografskom odsjeku PMF-a 2010. godine i to profesorski smjer po starom (predbolonjskom) programu. Danas, s nekoliko godina odmaka mogu potvrditi da mi je vrijeme provedeno na fakultetu bilo najljepše u životu. Studij koji se ne vrti samo oko karata, glavnih gradova i pukog nabrajanja činjenica (kako zapravo svi osim geografa misle) promijenio je moju cjelokupnu sliku doživljavanja prostora. Gostujući profesori iz inozemstva, terenska nastava i Klub studenata geografije koji vam doslovno stavlja Europu na dlan sudjelujući u brojnim razmjenama i kongresima obogaćuje intelektualno, profesionalno i socijalno.Radim u Osnovnoj Montessori školi barunice Dedee Vranyczany u Zagrebu kao učitelj geografije od 5. do 8. razreda i Montessori pedagog od 1. do 6. razreda. Sama Montessori pedagogija temelji se na cjelokupnom globalnom doživljavanju svijeta samog djeteta, a područje kozmičkog odgoja koji povezuje sva područja humanog života pruža mi najviše mogućnosti za primjenu i prenošenje geografskih znanja te povezivanje s drugim područjima znanosti.

 

J. Milković, Fizička geografija s geoekologijom

Završila sam smjer Fizička geografija s geoekologijom i radim kao stručni suradnik-geograf u Javnoj ustanovi za upravljanjem zaštićenim geomorfološkim spomenicima prirode "Pećinski park Grabovača".

Tijekom studiranja naučila sam mnogo i smatram da je velika prednost  geografije u tome što se tijekom studiranja dotičemo svega – od flore i faune, preko geologije, geomorfologije do klimatologije a  što je od velike pomoći i prednosti  svima onima koji će se jednog dana zaposliti u npr. ustanovama koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima.
I za kraj, tijekom mog studiranja jedan profesor je nama studentima jednom rekao: "Geografi ne proučavaju  i ne gledaju samo jedno stablo, već  šumu u cjelini."

 

D. Furlan, Prostorno planiranje i regionalni razvoj

Na Geografskom odsjeku završio sam diplomski smjer Prostorno planiranje i regionalni razvoj. Tijekom studiranja na prediplomskom i diplomskom studiju iskoristio sam mogućnosti studiranja u drugim zemljama.

Dio semestra proveo sam u Češkoj Republici, a jedan cijeli u Portugalu. Nakon odslušanih predmeta na diplomskom studiju odlučio sam radnu praksu provesti u poduzeću u Ljubljani. Istekom radne prakse dobio sam mogućnost nastavka suradnje te danas radim kao predstavnik poduzeća u Zagrebu i zadužen sam za izradu dokumentacije za projekte sufinancirane europskim sredstvima.
Godinu dana rada na mnogim projektima uvjerilo  me da je studiranje geografije bio dobar odabir. Stečenim geografskim znanjem i vještinama vrlo lako sam se prilagodio specifičnostima posla. Izbornim kolegijima, studiranjem u drugim zemljama i znanjem rada u GIS alatima geograf može usmjeravati svoj profesionalni razvoj u velikom broju pravaca što je velika prednost ovog fakulteta.  
Jedna od najvažnijih stvari i posebna specifičnost studiranja geografije su putovanja i „geodruženja“ koje je Klub studenata geografije marljivo organizirao. Nakon završetka studiranja studenti geografije nastavljaju međusobnu profesionalnu i prijateljsku suradnju, tako da se može reći da si student geografije čitav život. 

 

E. Gašparić, Geografski informacijski sustavi

Studiranje na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu je svakako bilo jedno nezaboravno iskustvo. Studij me je, osim konkretnog znanja iz širokog spektra geografije kao interdisciplinarne znanosti naučio razmišljanju koje mi pomaže u shvaćanju procesa i odnosa u svijetu koji nas okružuje te lakšeg svakodnevnog funkcioniranja.

Za navedeno nije zaslužan samo koncept određenih kolegija ili gradivo već profesori, asistenti i znanstveni novaci koji svoja znanja i iskustva velikom lakoćom prenose na nas studente.

Završila sam smjer Geografski informacijski sustavi u veljači 2014. godine. Radim u tvrtki Geofoto d.o.o. na odjelu Kartografije. Moje radno mjesto obuhvaća obradu prostornih podataka te izradu kartografskih i topografskih baza podataka.

Teorijsko i praktično znanje stečeno tijekom studija uvelike pomaže, ali bilo bi dobro da ga je i više. Smatram da mi trenutno najviše koristi znanje iz kolegija u kojima se radi u ArcMap-u te općenito iz Kartografije.

Zadovoljna sam svojim radnim mjestom s obzirom na iskustvo koje imam. Potrebno je dosta znanja kako bi se što više manualnog posla oko izrade i održavanja baze podataka zamijenilo automatskim te tako olakšalo i ubrzalo posao.

Moj savjet je da uz izvršavanje svih obaveza na fakultetu svatko pronađe i dodatnu aktivnost vezanu uz ono što ga zanima u geografiji ili šire. To može biti rad preko SC-a, volontiranje na fakultetu ili nekim drugim ustanovama, sudjelovanje u aktivnostima EGEA-e, KSG-a, HGD-a i slično. Ne zaboravite nikako ni rekreaciju. Ona podiže raspoloženje, a i olakšava učenje. Svako iskustvo i poznanstvo je dobrodošlo.

 

V. Dorić, Baština i turizam

Na Geografskom odsjeku diplomirao sam 2016. godine smjer Baština i turizam. Odmah nakon diplomiranja zaposlio sam se kao voditelj (manager) jednog hostela u Zagrebu i turistički vodič u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Naučeno na GO, a posebno ono na diplomskom studiju jako mi pomaže prilikom izvršavanja svakodnevnih zadataka u turizmu, istraživanja tržišta emitivnih zemalja, ali i lakšem dobivanju povjerenja i simpatija gostiju ukoliko znam nešto o njihovoj državi ili gradu. Naučeno je također i pomoglo prilikom polaganja stručnog ispita za turističke vodiče.

Rad u turizmu i rad s ljudima je istovremeno najteži, ali i najljepši posao jer je čovjek u stalnom kontaktu sa strancima od kojih se mogu naučiti stvari i zanimljivosti koje ne pišu u nijednom udžbeniku (čak ni geografskom).

Tijekom studiranja, jedan semestar proveo sam na razmjeni na Sveučilištu u Ljubljani. Moj savjet mladim geografima je odlazak na što više razmjena, praksa, predavanja, usavršavanja i putovanja jer će nakon zaposlenja za to biti puno manje vremena i prilika. Svijet oko nas najbolje se može upoznati putovanjima, a mi geografi smo ovdje u zavidnoj prednosti jer svijet gledamo drugim očima.