Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geomorfologija i hidrografija krša

Šifra: 53483
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Neven Bočić - Predavanja
Izvođači: Neven Bočić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u krš. Pojam i rasprostranjenost krša, Povijest istraživanja krša. Uvjeti za nastanak i razvoj krša. Proces okršavanja: Obilježja stijena podložnih okršavanju, Korozija i krški proces, Utjecaj strukturnih obilježja na krški proces, Krška hidrografija: Temeljni koncept otjecanja u kršu, Krški vodonosnici: razvoj, obilježja i klasifikacija, Ponori i izvori u kršu, Površinske tekučice u kršu. Geomorfologija krša: Egzokrška geomorfologija, Endokrška geomorfologija, Odnos egzo i endokrškog reljefa, Odnos krškog i ostalih tipova reljefa, Evolucija krškog reljefa, Utjecaj klime i klimatskih promjena na razvoj krša. Tipovi krša: Krški krajobrazi, Geotektonski tipovi krša. Krš Hrvatske: Krš Hrvatske u okviru Dinarskog krša, Regionalni pregled hrvatskog krša. Značajnija krška područja svijeta. Društveno-gospodarski značaj krških područja. Zaštita krša.
Literatura:
 1. Ford, D i Williams, P. 1992: Karst Geomorphology and Hydrology. Chapman & Hall, London-New York-Tokyo-Melbourne-Madras
 2. White, W. B. 1988: Geomorphology and Hydrology of Karst Terrains. Oxford university press, New York-Oxford
  Herak, M. i Stringfield, V. T. 1972: Karst ? Important Karst Regions of the Northern Hemisphere. Elsevier publishing company, Amsterdam-London-New York
  Bonacci, O. 1987: Karst Hydrology ? With Special Reference to the Dinaric Karst. Springer ? Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris
  Roglić, J. 2004: Sabrana djela I: Krš i njegovo značenje. GD Split, HGD Zadar, Geografski odsjek PMF-a
  Časopisi: Acta Carsologica, Cave and Karst Science, Journal of Karst and Cave Studies, Geomorphology i dr.
  Regionalne krške monografije.
1. semestar
MODUL: GEOGRAFSKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni studij - Znanosti o okolišu

3. semestar
MODUL: GEOGRAFSKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Početak nastave

Početak nastave iz predmeta Geomorfologija i hidrografija krša je prema rasporedu u petak, 16.10.2020 u 12:30 u predavaonici br. 3 na Geografskom odsjeku.

Mole se svi studenti da se pridržavaju svih epidemioloških mjera.

Neven Bočić

Autor: Neven Bočić