Nastava 2019/20

Izbornik predmeta

DATUM

NASTAVNA CJELINA

PREDAVANJA

VJEŽBE

RADNI MATERIJALI

30.9. Uvodno predavanje P0  
Uvod u GIS P1  

14.10.

Modeli podataka P2 V1

Materijali

21.10. Kartografske projekcije P3 V2 Materijali
28.10. Transformacije koordinata P4    
4.11. Izvori podataka P5 V3 Materijali
11.11. Daljinska detekcija P6 V4 Materijali
25.11. Međuispit (P1-P6)      
9.12. Baze podataka P7 V5 Materijali
16.12. Analiza podataka 1 P8 V6 Materijali
13.1. Analiza podataka 2 P9 V7 Materijali
20.1. Analiza podataka 3 P10 V8 Materijali
27.1.

Međuispit (P7-P10)

     

ROKOVI ZA PREDAJU ZADATAKA

VJEŽBE

ZA PREDATI

ROK ZA PREDAJU
Vježbe 1 Karta Rab (.pdf) 28.10./29.10.
Vježbe 2 Hrvatska+Rab (shapefile) 4.11./5.11.
Vježbe 3 aviosnimka (.jpg) 18.11./19.11.
Vježbe 4 Horvatovac (.jpg) 25.11./26.11.
Vježbe 5 -  
Vježbe 6 Gradske cetvrti (.jpg, .shp) 13.1./14.1.
Vježbe 7 Interpolacije (.pdf) 20.1./21.1.
Vježbe 8 Raster analiza (.jpg) 29.1.

*Prekoračenje roka za predaju vježbe utječe na konačnu ocjenu!

Evidencija predanih zadataka: Tablica 29.1.2020

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU ZADATKA: 29.1.2020


GRUPE ZA VJEŽBE

GRUPA 1

Ponedjeljkom 10-12

GRUPA 2

Utorkom 8-10

 1. Dorotea Popović
 2. Monika Penca
 3. Daliborka Andrić
 4. Ivona Braovac
 5. Dina Jagečić
 6. Helena Verk
 7. Ivana Benčić
 8. Elen Zukon Kolić
 9. Andrea Đeneš
 10. Sara Petrinec
 11. Lea Lelas
 12. Laura Novak
 13. Mihovil Rakarić
 1. Ivan Vujević
 2. Patricija Keča
 3. Iva Palatinuš
 4. Matej Pavlović
 5. Dario Schneller
 6. Nikolina Šestak
 7. Ivana Vrkić
 8. Tara Stjepanović
 9. Luka Kuhar
 10. Izabel Maria Rajšel
 11. Karolina Mikić
 12. Simona Spasovska
 13. Antonela Đinđić

 


Repozitorij