Drugi kolokvij

 

Materijali s predavanja

  1. Uvod u Monte Carlo metode
  2. Simuliranje slučajnih varijabli I -- metoda inverza
  3. Simuliranje slučajnih varijabli II -- metoda prihvaćanja i odbacivanja
  4. Simuliranje slučajnih varijabli III -- metoda uzorkovanja po važnosti i Markovljevi lanci
  5. Simuliranje Brownovog gibanja
  6. Procjena parametara -- Plug-in procjenitelji i Bootstrap

-------------------------------------------------------------- 1. kolokvij ---------------------------------------------------------------------------

  1. Procjena repa i kvantila I
  2. Procjena repa i kvantila II
  3. Generalizirani linearni modeli
  4. Stohastičke diferencijalne jednadžbe i Black-Scholesov model