Natječaji

Broj posjeta:
362165

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od dana 21. 04. 2017. godine, te u „Universitasu“ od dana 24. 04. 2017. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od dana 21. 04. 2017. godine, te u „Universitasu“ od dana 24. 04. 2017. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj- da je izabrana pristupnica Dijana Beneta, mag. oecol. et prot. nat.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti