Razlikovni ispiti

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Broj posjeta:
5540

Razlikovni ispiti

Pristupnicima bez završenog odgovarajućeg diplomskog studija može se odobriti upis doktorskog studija fizike uz obvezu polaganja razlikovnih ispita. Na odgovarajućim podstranicama dostupni su detalji vezani uz pojedine razlikovne ispite.

Razlika kolegija za upis 1. godine doktorskog studija ( FIZIKA )  [PDF]

Razlika kolegija za upis 1. godine doktorskog studija ( GEOFIZIKA )   [PDF]


Obavijesti