PMF Naslovnica

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a


Na temelju zaključka Vijeća Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 12. rujna 2017. godine, određuje se u sporazumu s kandidatkinjom, dan obrane doktorske disertacije:

20. rujna 2017. godine u 11:00 sati u

prostorijama Geografskog odsjeka PMF-a
 
Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

1.    Prof. dr. sc. Zoran Curić, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
2.    Doc. dr. sc. Ana Pejdo, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru
3.    Doc. dr. sc. Ksenija Bašić, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
Zamjena: doc. dr. sc. Dubravka Spevec, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

Disertacija nosi naslov:

„Geografski aspekt razvoja mreže osnovnih škola u Hrvatskoj“

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

26.
Veljača
Diplomski ispit: Robert Kerep
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Veljača
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana P1

Događaji na odsjecima

26.
Veljača
Diplomski ispit: Robert Kerep
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Veljača
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu