Mladen Vuković

Akademske godine 2022./2023. na preddiplomskim i diplomskim studijima držim nastavu iz sljedećih kolegija:

Matematička logika. Ovo je izborni kolegij na sljedećim studijima:
    preddiplomski studij Matematika (šifra 33084);
    diplomski studij Teorijska matematika (šifra 92907);
    diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički (šifra 61558);
    diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički (šifra 45773).
Zatim, to je obavezni kolegij na prvoj godini diplomskog studija Računarstvo i matematika (šifra  45689).
Ovdje možete preuzeti:

Sadržaj kolegija pokriven je sveučilišnim udžbenikom M. Vuković, Matematička logika, Element, Zagreb, 2009.  

 

Modalna logika. Radi se o izbornom kolegiju na prvoj i drugoj godini diplomskog studija Računarstvo i matematika na PMF-MO.   
Kao pomoć u učenju preporučam moje nastavne materijale za neke kolegije koje sam predavao na doktorskom studiju. Linkove na nastavne materijale doktorskih kolegija možete pronaći niže dolje pod Poslijediplomska nastava.

Ovdje su pravila ocjenjivanja.

Ovdje možete preuzeti primjerke: prvi kolokvij, drugi kolokvij, završna provjera znanja i popravni kolokvij. Prezentacije gotovo svih predavanja stavljam na Merlin.


Za dogovor o terminu konzultacija možete mi se javiti mailom na adresu:
    vukovic "at" ("at=@) math.hr 

Ovdje je popis diplomskih radova za koje sam bio voditelj.

Poslijediplomska nastava