Mladen Vuković

Ovdje je popis diplomskih radova za koje sam bio voditelj:


 1. Kazimir Majorinc, Metoda logičkih jednadžbi za automatizirirano dokazivanje teorema, 1994.  

 2. Mario Kelava, Parcijalno rekurzivne funkcije i rekurzivno prebrojivi skupovi, 1995.   

 3. Vedrana Dugandžić, Kripkeova semantika za logiku dokazivost, 1996.   

 4. Zvonimira Obajdin, Prvi Solovayev teorem potpunosti, 1996.   

 5. Iva Tkalec, Aritmetike s izjavama ekvivalentne indukciji, 1996.   

 6. Darinka Vever, Teorem o fiksnoj točki u logici dokazivosti 1996. 

 7. Marijana Gladović, Gentzenov teorem o eliminaciji reza,  1998.  

 8. Siniša Kolarić, Rezoniranje o znanju i vjerovanju u kontekstu n-agentnih modalnih logika, 1998. 

 9. Dubravka Raspović, Drugi Solovayev teorem potpunosti, 1998. 

10. Mirko Talajić, Modalna logika: sistem S5, 1998.

11. Dubravka Vulić-Sommer, Booleova algebra, 1998.

12. Dubravko Ferberuš, Lindströmov prvi teorem, 1999.

13. Martina Lopac, Teorija modela,  1999.

14. Nada Mihovilić, Elementarna proširenja i elementarni lanci,  1999.

15. Danijela Mladinović, Diofantski skupovi i Matijaševičev teorem,  1999.

16. Irena Petković, Ordinalni i kardinalni brojevi, 1999.

17. Darko Štimac, Baze propozicionalnih funkcija, 1999.

18. Marijana Tica, Craigova interpolacijska lema za logiku dokazivosti,  1999.

19. Alma Dobi, Intuicionistička logika, 2000.

20. Anamarija Dubravčić, Prirodna dedukcija, 2000.

21. Dora Predrijevac, Nepotpunost aritmetike, 2000.

22. Ružica Vranković, Teoremi potpunosti, 2001.

23. Danijela Bevanda, Relativne rekurzije, 2002.

24. Vedran Čačić, Banach - Tarskijev "Paradoks" (pdf), 2002.

25. Nikolina Čavrag, Teoremi o očuvanju, 2003.

26. Ljiljana Gazdek, Teorem normalizacije, 2003.

27. Boris Golub, O Hilbertovom desetom problemu, 2003.

28. Daria Kiraly, Modalna logika, 2004.

29. Ernest Kogelman, Lindenbaumove algebre, 2004. 

30. Petra Kostanjevac, Metoda tableauxa, 2004. 

31. Ana Kovačević, Minimizacija formula logike sudova 2004.

32. Marcela Nemet, Eliminacija kvantifikatora2004.

33. Dragana Popović, Ehrenfeuchtove igre, 2004.

34. Martina Štrbo, Teorija konačnih modela, 2004. 

35. Sanja Balenović, Teorija korespondencije (pdf), 2005. 

36. Ina Bulović, Sedamnaesti Hilbertov problem, 2005. 

37. Marko Zlatić, 0-1 zakon za logiku prvog reda,  2005. 

38. Igor Krnić, Teorija složenosti (pdf)2006. 

39. Marko Doko, Kardinalna aritmetika (pdf), 2006. 

40. Tonći Kokan, Teorem Janin-Walukiewicz, 2006.

41. Tin Perkov, Sahlqvistove formule (pdf), 2006. 

42. Helena Škrapec, Potpunost u normalnoj modalnoj logici, 2007. 

43. Domagoj Vrgoč, Morleyev teorem (pdf), 2007. 

44. Tatjana Marušić, Uvođenje skupova brojeva, 2007. 

45. Sanja Jergović, Ultraprodukti, 2007. 

46. Tihana Strmečki, Bisimulacije, 2007.

47. Lovre Filipović-Grčić, Sahlqvistov teorem, 2007. 

48. Sandro Manhart, Algoritmi sa slučajnim elementima, 2008. 

49. Konrad Burnik, Algoritmi za igre parnosti, 2008. 

50. Irena Ivanuš, Rezolucija u logici sudova, 2008. 

51. Martin Ferlan, Uvod u teoriju parametrizirane složenosti, 2008. 

52. Radan Skorić, Temporalna logika (pdf), 2009. 

53. Filip Nikšić, Propozicionalna dinamička logika (pdf), 2009. 

54. Ivana Subotić, Teorem rekurzije, 2009. 

55. Grgur Petric Maretić, Fuzzy logika (pdf), 2010. 

56. Kristina Miletić, Lindströmov drugi teorem (pdf), 2010. 

57. Tin Levanat, Normalne forme u modalnoj logici, 2010. 

58. Marija Bajić, Hibridna logika, 2010. 

59. Ana Miloš, Deskriptivna teorija skupova, 2010. 

60. Marko Horvat, Goldblatt-Thomasonov teorem (pdf), 2010. 

61. Vesna Međimorec, Postov problem, 2010. 

62. Jelena Kovačić, Nedokazive formule u Peanovoj aritmetici (pdf), 2011. 

63Lucija Vojnović, Algebarska semantika modalne logike, 2011. 

64. Tomislav Novak  (FER), Gödelovi teoremi nepotpunosti (pdf), 2011. 

65. Matej Mihelčić, Davis-Putnamov algoritam (pdf), 2011. 

66. Albert Vučinović, Hvatanje klase PTIME, 2011. 

67. Bojana Kodrič, Učinkovita konstrukcija minimalnog konačnog automata iz skupa stringova, 2011.    
                                 (suvoditelj: dr.sc. Strahil Ristov, IRB, Zagreb)  

68. Mladen Mikša  (FER), Upiti nad grafovima s podatcima i proširenja regularnih izraza (pdf),  2012. 

69. Hrvoje Bandov  (FER), Aproksimacijski algoritmi, 2013. 

70. Ivan Gavran, Logička analiza hibridnih sustava (pdf), 2013. 

71. Tomislav Glavaš, ω-automati, 2013.

72. Davor Mas, Izračunljivost nad R, 2013. 

73. Lovro Rožić, Funkcijsko programiranje (pdf), 2014.   
                             (suvoditelj: doc.dr.sc. Jan Šnajder, FER)  

74. Petar Paradžik, Logičko programiranje, 2014. 

75. Josip Grgurica, Problem PRIMES pripada klasi  PTIME, 2014.    
                                  (suvoditelj: prof.dr.sc. Boris Širola)  

76. Krešimir Burić, Linearna temporalna logika, 2014. 

77. Vanja Novak, Opći okviri, 2014. 

78. Daniel Jelušić, Nepotpunost i neodlučivost aritmetike, 2015.

79. Luka Mikec, Topološka potpunost logika dokazivosti (pdf), 2016.
                             
(suvoditelj: dr.sc. Tin Perkov, TVZ, Zagreb) 

80. Filip Kiršek, Skupovne interpretacije modalne logike, 2016.
                   
          (suvoditelj: dr.sc. Tin Perkov, TVZ, Zagreb) 

81. Antonio Ivančić, Teorijski model računalnih virusa, 2016.

82. Andrej Pavlović, Parcijalno rekurzivni funkcionali2017.

83. Ana Tomić, Nedokazivost Paris-Harringtonovog principa u Peanovoj aritmetici2017.

84. Ivo Matijašević, Polimodalna logika dokazivosti GLP, 2017.

85. Tihana Britvić, Semi-supervised neural part-of-speech tagging2018.

86. Sebastijan Horvat, Modalna potpunost logika interpretabilnosti (pdf)2018.
                                       
 (suvoditelj: doc.dr.sc. Tin Perkov, Učiteljski fakultet, Zagreb)

87. Andrija Dujaković,  Filtri i ultrafiltri2018. 

88.  Nikola Henezi, Kartezijanski zatvorene kategorije2018.
                                 (suvoditelj: prof.dr.sc. Boris Širola)

89Martin BrkićVan Benthem-Rosenov teorem, 2018. 

90. Marko DujićAproksimacijski algoritmi: klase složenosti i dizajn2018.

91. Tin BabićMetoda tableuxa za modalnu logiku, 2018.
                         (voditelj je bio doc.dr.sc. Tin Perkov, Učiteljski fakultet, Zagreb, a ja sam bio suvoditelj) 

92. Ana Peterfaj, Klasifikacija vjerojatnosnih algoritama2019.

93. Filip Skrinjar, Algoritmi za standardnu translaciju modalnih formula2019.

94. Jakov Krunić, Lindströmov teorem za modalnu logiku, 2020.
                              
 (suvoditelj: doc.dr.sc. Tin Perkov, Učiteljski fakultet, Zagreb)

95. Alen Živković, Automatski dokazivači teorema2021.

96. Iva Šobak, Skupovi u nastavi matematike u osnovnoj i srednjoj školi2021.

97. Marija Kujundžić, Relacije i funkcije u srednjoškolskoj matematici, 2021.

98. Teo Šestak, Kategorička logika, 2021.
                         
(voditelj je bio prof.dr.sc. Ivan Tomašić, Queen Mary University of London, a ja sam bio suvoditelj) 

99. Božidar Grgur Drmić, Hindmanov teorem, 2022.

100. Helena Marciuš,, Složenost modalnih logika (pdf), 2022.

101. Valentina Kraš, Definicije u nastavi matematike u osnovnoj i srednjoj školi, 2022.