Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 11. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „NATURAVITA - Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune - GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 11. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa radnom mjestu suradnik na projektu „NATURAVITA - Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune - GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj.– da je izabran pristupnik Mario Rumišek.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti