Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u sklopu HRZZ natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu IP-2020-02-8793 „Kopno ili more: ekološki i genetički aspekti izbora staništa crvenokljune čigre“, u Zavodu za animalnu fiziologiju, pri Biološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u sklopu HRZZ natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu IP-2020-02-8793 „Kopno ili more: ekološki i genetički aspekti izbora staništa crvenokljune čigre“, u Zavodu za animalnu fiziologiju, pri Biološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Veronika Lončar.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti