Doktorski studij fizike

Broj posjeta:
211102

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


Obavijesti

Marko Hum
, 1. 7. 2020. u 11:48
Doktorski seminar - Viktor Cikojević

OBAVIJEST


VIKTOR CIKOJEVIĆ
održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Atomske, molekulske i optičke fizike pod naslovom


Ultrahladne atomske mješavine istražene ab-initio Kvantnom Monte Carlo metodom


Prezentirati će se kvantni Monte Carlo (QMC) rezultati mješavine Bose-Einstein kondenzata na T=0, kombinirani s teorijom funkcionala gustoće. U seminaru će se izložiti nužnost uvođenja korekcija teorije srednjeg polja u opisu Bose-Bose mješavina, te diskutirati doprinosi povrh LHY energije koje diktira efektivni doseg. Prezentirati će se rezultati kvantnih tekućih kapljica sa simetričnim s-valnim interakcijama u slobodnom prostoru te u homogenom sistemu. Računom jednadžbe stanja za kapljice 39K koje su eksperimentalno uočene, i kroz kombinaciju s teorijom funkcionala gustoće, izložiti ćemo nužnost uvođenja efektivnog dosega u opisu interakcija za točno objašnjenje malenog kritičnog broja atoma izmjerenog u eksperimentu. Efekti konačnog dosega se manifestiraju na dinamička svojstva samovezanih kvantnih kapljica, preko sudarne dinamike te frekvencija pobuđenih kvadropolnih i monopolnih modova. Finalno, izložiti će se usporedba QMC rezultata s rješenjima Gross-Pitaevskii jednadžbe za plinske mješavine u sfernoj harmonijskoj klopci, kojima su sve međuatomske interakcije odbojne. Rezultati ukazuju na novu vrstu univerzalnosti motivirane Gross-Pitaevskii jednadžbom. Finalno, pokazano je da profili gustoće ne ovise o obliku potencijala ukoliko se interakcija definira sa s-valnom duljinom raspršenja i efektivnim dosegom.

Seminar će se održati u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine, u 11:00 sati a pratiti ga možete putem poveznice:
https://us04web.zoom.us/j/76484129877?pwd=SmQ0SDJESjNlNERVNnBOTEs1VWtwUT09

(Meeting ID: 764 8412 9877, Password: 1J8Dfv)

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Atomska, molekulska i optička fizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.