Obavijesti

Nema vijesti!

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


Obavijesti

Objavljen je dodatni natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije): Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž u akademskoj godini 2021./2022.

Prijave na natječaj za poslijediplomski sveučilišni studij Fizika primaju se do, zaključno, 2. studenog 2021. godine, i to:

  • za doktorski studij Fizika e-poštom na adresu doktfiz@phy.hr ili poštom na adresu: Fizički odsjek PMF-a,  Referada  za poslijediplomske studije, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb.
Autor: Marko Hum
Autor: Marko Hum