Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

 

 

 

 


Broj posjeta:
158600

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 50 od 97
Stranica 1 od 2
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Teorijski model za sintetičke anyone u neinteragirajućem mnogočestičnom sustavu Objavljeno 27. 3. 2020. u 15:08  ( webmaster FO ) Uređeno: 27. 3. 2020. u 15:10  (webmaster FO)
[^] Nature Communications: Preslikavanje topologije fotoničkih rešetki iz impulsnog u realni prostor Objavljeno 27. 3. 2020. u 11:00  ( webmaster FO ) Uređeno: 27. 3. 2020. u 11:41  (Dalibor Paar)
[^] Magnetski kisik uskladišten u kvazi-1D obliku unutar kristala BaAl2O4 Objavljeno 2. 11. 2019. u 10:44  ( webmaster FO )
[^] Eksperimentalna realizacija ne-Abelovih baždarnih polja u realnom prostoru objavljena u časopisu Science Objavljeno 10. 9. 2019. u 20:12  ( webmaster FO )
[^] Uporaba Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici Objavljeno 17. 7. 2019. u 17:55  ( webmaster FO )
[^] Nova otkrića o tlaku kvarkova u protonu Objavljeno 8. 6. 2019. u 15:41  ( webmaster FO )
[^] Neuroimaging - structure, function and mind Objavljeno 6. 4. 2019. u 19:05  ( Dalibor Paar )
[^] Univerzalnost supravodlljivosti u kupratima Objavljeno 12. 2. 2019. u 09:28  ( webmaster FO )
[^] Supravodiči: otpor je uzaludan! Objavljeno 6. 2. 2019. u 17:10  ( webmaster FO )
[^] Studija Hallovog efekta u obitelji κ-(ET)2X spojeva: dokaz za Mott-Andersonovu lokalizaciju Objavljeno 10. 1. 2019. u 13:52  ( webmaster FO )
[^] Male kapljice savršene tekućine Objavljeno 12. 12. 2018. u 16:41  ( webmaster FO ) Uređeno: 12. 12. 2018. u 16:42  (webmaster FO)
[^] Model perkolacije univerzalno objasnio pojavu supravodljivosti u kupratima Objavljeno 19. 10. 2018. u 18:00  ( webmaster FO )
[^] Anomalni Hallov i Nernstov efekt u tankim filmovima Heuslerovih legura Co2TiSn i Co2Ti0.6V0.4Sn Objavljeno 19. 10. 2018. u 17:49  ( webmaster FO )
[^] Pojava supravodljivost u dc električnoj otpornosti kuprata objašnjena modelom supravodljive perkolacije Objavljeno 24. 9. 2018. u 23:15  ( webmaster FO )
[^] Hrvatski i njemački znanstvenici objasnili oscilatorno kretanje kromosoma tijekom stanične diobe Objavljeno 26. 8. 2018. u 13:59  ( webmaster FO )
[^] Kvantni Hallov efekt s kompozitima magnetskog toka i nabijene čestice Objavljeno 3. 7. 2018. u 15:16  ( webmaster FO )
[^] U časopisu Nature objavljeno mjerenje slabog naboja protona Objavljeno 10. 5. 2018. u 19:50  ( webmaster FO )
[^] Svojstva visokoentropijskih slitina Objavljeno 3. 5. 2018. u 22:35  ( webmaster FO )
[^] Fazni prijelazi oblika u atomskim jezgrama s neparnim brojem nukleona Objavljeno 3. 5. 2018. u 18:04  ( Tamara Nikšić )
[^] Raspodjela kvazi-impulsa i ekspanzija anyonskog plina Objavljeno 19. 1. 2018. u 12:21  ( webmaster FO )
[^] Pronalazak neuromagnetskog biomarkera koji otkriva Alzheimerovu bolest prije pojave prvih simptoma Objavljeno 13. 10. 2017. u 23:34  ( webmaster FO )
[^] Optički motori upravljani laserskom svjetlošću Objavljeno 7. 7. 2017. u 16:12  ( webmaster FO )
[^] Međudjelovanje spinova iona Cr(III) preko triatomnih dijamagnetskih mostova Objavljeno 28. 6. 2017. u 18:07  ( webmaster FO )
[^] Journal of Physics G - Highlights of 2016 Objavljeno 15. 5. 2017. u 18:11  ( Tamara Nikšić )
[^] Povećana proizvodnja multi-stranih hadrona u sudarima protona visokih multipliciteta Objavljeno 9. 5. 2017. u 21:44  ( webmaster FO )
[^] Elektronsko pobuđenje plazmona u grafenu Objavljeno 4. 3. 2017. u 22:29  ( webmaster FO )
[^] Mjerenje udarnog presjeka pionske elektroprodukcije blizu praga reakcije Objavljeno 2. 3. 2017. u 07:45  ( webmaster FO ) Uređeno: 2. 3. 2017. u 07:47  (webmaster FO)
[^] Kvadratni Heisenbergov antiferomagnet Sr2CuTeO6 Objavljeno 11. 1. 2017. u 12:25  ( webmaster FO )
[^] n_TOF mjerenje udarnog presjeka 7Be(n,α) reakcije Objavljeno 14. 10. 2016. u 21:48  ( webmaster FO ) Uređeno: 14. 10. 2016. u 21:51  (webmaster FO)
[^] "Sloppy" nuklearni energijski funkcionali gustoće Objavljeno 29. 9. 2016. u 15:20  ( Tamara Nikšić ) Uređeno: 14. 10. 2016. u 21:50  (webmaster FO)
[^] Elektronski tekući kristali u kupratnim supravodičima Objavljeno 8. 9. 2016. u 11:00  ( webmaster FO )
[^] Stvaranje umjetnih baždarnih potencijala u međudjelujućim kvantnim sustavima Objavljeno 7. 9. 2016. u 18:46  ( webmaster FO )
[^] Ugađanje električnih i magnetskih svojstava novih organskih molekulskih kristala Objavljeno 7. 9. 2016. u 18:38  ( webmaster FO )
[^] Otkrivena temeljna struktura valnih funkcija identičnih čestica Objavljeno 16. 6. 2016. u 10:33  ( webmaster FO ) Uređeno: 16. 6. 2016. u 10:36  (webmaster FO)
[^] 3-dimenzionalno elektromagnetsko polje nužno nasljeđuje simetrije prostor-vremena Objavljeno 29. 3. 2016. u 11:10  ( webmaster FO )
[^] Nova metoda za određivanje hijerarhije masa neutrina Objavljeno 5. 2. 2016. u 20:55  ( webmaster FO ) Uređeno: 8. 2. 2016. u 14:28  (webmaster FO)
[^] Spektri e+e- parova nastalih u ultrarelativističkim sudarima iona zlata Objavljeno 22. 1. 2016. u 23:18  ( webmaster FO )
[^] Razvoj procedura obrade signala neutrona na n_TOF Objavljeno 20. 1. 2016. u 00:18  ( webmaster FO ) Uređeno: 20. 1. 2016. u 12:13  (webmaster FO)
[^] Nove sile u diobi stanice Objavljeno 7. 1. 2016. u 19:38  ( webmaster FO )
[^] Sintička magnetska polja u optički induciranim 1D i 2D fotoničkim rešetkama Objavljeno 8. 12. 2015. u 15:19  ( webmaster FO )
[^] Što drži antimaterijske nukeone u jezgri? Objavljeno 5. 11. 2015. u 18:49  ( webmaster FO )
[^] Hiperfino polje u feromagnetskom grafitu Objavljeno 7. 10. 2015. u 23:00  ( webmaster FO )
[^] Eksperimentalna realizacija sintetičke Lorentzove sile Objavljeno 2. 9. 2015. u 17:06  ( webmaster FO )
[^] Rasvijetljen mehanizam metalizacije u kupratnim supravodičima Objavljeno 1. 9. 2015. u 14:39  ( webmaster FO )
[^] Weylove točke u superrešetkama fotoničkih kristala Objavljeno 24. 8. 2015. u 17:24  ( webmaster FO )
[^] Dugi životni ciklus CoMn2O4 anoda litijum-ionskih baterija s visokom kristaličnošću Objavljeno 29. 6. 2015. u 19:48  ( webmaster FO )
[^] Sintetski magnetski monopoli s ultrahladnim atomima Objavljeno 22. 6. 2015. u 09:37  ( webmaster FO ) Uređeno: 26. 6. 2015. u 14:54  (webmaster FO)
[^] Nelinearna kvantna optika u grafenu Objavljeno 12. 6. 2015. u 13:08  ( webmaster FO )
[^] Kako živa stanica određuje vlastito središte Objavljeno 20. 2. 2015. u 07:36  ( Tamara Nikšić ) Uređeno: 20. 2. 2015. u 07:45  (Tamara Nikšić)
[^] Željezom dopiran barijev titanat nije intrinsični multiferoik! Objavljeno 13. 1. 2015. u 15:42  ( webmaster FO )

POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS