upute

  Broj i naziv vježbe

Upute i zadaci

 

1. RC pojačala i sljedila [PDF]
2. Povratna veza, diferencijalno pojačalo [PDF]
3. Oblikovanje impulsa [PDF]
4.

Logika

[PDF] [skripta: digitalna elektronika]

5. Izvori napona [PDF]
6. Oscilatori. Modulacija i demodulacija [PDF]
7. Operatorsko pojačalo [PDF]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene za pisanje radova nalaze se ovdje.