Materijali

Kolokviji

Matematička analiza 2

Šifra: 21508
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Matija Kazalicki
prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač
Izvođači: doc. dr. sc. Igor Ciganović - Auditorne vježbe
dr. sc. Petra Lazić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematička analiza 1

Polaganje predmeta :
Položen : Matematička analiza 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Matija Kazalicki:

  Utorak 14-15 (obavezna najava mailom)

  Petak  14-15  (obavezna najava mailom)

  Lokacija: A305
 • prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač:

  Četvrtkom 9-11 (uz prethodnu najavu), ili po dogovoru, ili naprosto emailom.

  Lokacija: A310
 • doc. dr. sc. Igor Ciganović:

  Utorkom 11-12 i 14-15, najaviti se mailom.

  Lokacija: 207
 • dr. sc. Petra Lazić:

  Utorak: 11 - 12 sati

  Srijeda: 9 - 10 sati

  Lokacija: 227

O predmetu

Ovo su web stranice predmeta Matematička analiza 2, kojeg slušaju studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika kao obavezni predmet.
Predmet se održava u ljetnom semestru, a nastava se sastoji od tri sata predavanja i četiri sata vježbi svakog tjedna. Predmet je nastavak predmeta Matematička analiza 1, kojeg su upisani studenti uspješno položili.

Način polaganja

Kolokviji
 • Održavaju se 2 kolokvija (svaki se piše 2 sata).
 • Maksimalni broj bodova na svakom kolokviju je 25.
 • Ukupno treba sakupiti barem 25 bodova za pristup završnom ispitu.

Završni ispit

 • Studenti koji su na kolokvijima prikupili barem 25 bodova idu na završni ispit.
 • Završni ispit obavlja se usmenim i (ili) pismenim načinom, prema odluci nastavnika.
 • Za prolaznu ocjenu iz premeta student mora pokazati dovoljno znanje i na završnom ispitu.
 • Studentu koji u prvom pokušaju nije zadovoljio na završnom ispitu, nastavnik može dozvoliti ponavljanje ispita na način i u vrijeme koje odredi nastavnik.
 • Na završnom ispitu student može sakupiti maksimalno 50 bodova.
 • Na temelju uspjeha na kolokvijima, natjecanju i pokazanom znanju na završnom ispitu formira se konačna ocjena iz predmeta.

Popravni ispit

 • Na popravni ispit idu svi studenti koji nisu položili kolokvije, a sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.
 • Pismeni dio traje 2 sata i pokriva gradivo oba kolokvija i nosi maksimalno 50 bodova, a za prolaz na pismenom dijelu treba sakupiti barem 25 bodova.
 • Usmenom dijelu ispita pristupaju studenti koji su položili pismeni dio.

Literatura

 • B. Guljaš, Matematička analiza 1 & 2, skripta
 • S. Kurepa, Matematička analiza 1, Školska knjiga, Zagreb
 • S. Kurepa, Matematička analiza 2, Školska knjiga, Zagreb
 • V. Zorich, Mathematical Analysis 2, Springer Verlag, Berlin
 • R. G. Bartle, D. R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, John Wiley & Sons

Studenti se mole da pri komunikaciji koriste svoju službenu studentsku e-mail adresu.


Demonstrature

Demostrature u ak. god. 2022./2023. izvode:

 • Vedran Cifrek Termin: ponedjeljak 16-17, utorak 15-16,  Email: vedran.cifrek
 • Paula Horvat  Termin: četvrtak 18-20,  Email: paula.horvat

Sve email adrese su @student.math.hr.  Obavezna je najava emailom prije dolaska.


Obavijesti