Prof.dr.sc. Zvonko Ogorelec, redoviti profesor u mirovini na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, preminuo je u nedjelju 16. studenog 2003. godine u 74. godini života.

Rođen je u Zagrebu 29. 5. 1930. godine. Doktorirao je temom Električna vodljivost nekih poluvodičkih spojeva nestehiometrijskog sastava na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1957. do 1968. radio je u Laboratoriju za poluvodiče na Institutu Ruđer Bošković,  a od 1968. do 1980. je pročelnik Odjela za fiziku poluvodiča u Institutu za Fiziku. Također, od 1958.g. pa do umirovljenja 2000.g. radi na Fizičkom odsjeku PMF-a, gdje je bio pročelnik (1974.-1976.), prodekan PMF-a za nastavu (1976.-1978.) i predstojnik Fizičkog zavoda (1992.-1994.).

Bavio se istraživanjem fizičkih svojstava poluvodiča i superionskih vodiča, te fizikom senzora. Objavio je preko 45 znanstvenih, 17 stručnih radova te 24 izvješća na na znanstvenim skupovima. Pored istraživanja bavio se popularizacijom i promicanjem znanosti, te je publicirao 64 znanstveno popularna i publicistička rada.

Nositelj je slijedećih nagrada: Nagrada grada Zagreba za znanost (1976.g.), republička nagrada "Ruđer Bošković" za znanost (1989.g) i državna nagrada "Fran Tućan" za popularizaciju znanosti (1994.g.). 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti