25. svibnja, 2011.g., samo tri dana prije svog 86. rođendana, u Zagrebu je preminuo Antun Bonefačić, redoviti profesor u mirovini, vrstan nastavnik, eksperimentalni fizičar i kristalograf. 

 Antun Bonefačić, redoviti profesor u mirovini, rođen je Njivicama na otoku Krku 28. svibnja 1925. godine. Diplomirao fiziku na PMF-u (1951.), a doktorirao 1963. kod profesora Mladena Paića, na Sveučilištu u Zagrebu.

Kao profesor gimnazije u Dubrovniku radi od 1951. do 1953. godine. Poslije toga prelazi na Tehnički fakultet u Sarajevu gdje radi kao asistent do 1956., a potom prelazi na Farmaceutski fakultet u Zagrebu i kao asistent radi do 1960. godine. Na Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu dolazi 1960. kao asistent. Postaje docent (1965.), potom izvanredni profesor (1970.) i redoviti profesor (1975.) na PMF-u do umirovljenja 1995.
Vanjski suradnik Instituta Ruđer Bošković bio je od 1961. do 1964. Područje znanstvenog rada mu je do 1963. rendgenografsko ispitivanje kristalnih struktura, u Orsayu ispitivanje defekta kristala i proučavanje termičkog titranja kristalne rešetke rendgenskim metodama, a od 1965. rendgenska istraživanja na području fizike metala. Bio je pročelnik Odjela fizike metal I u Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu od 1964. do 1981., gdje je organizirao rad rendgenskog laboratorija.
Doktorirao je 1963.g. na temi ‘’X-ray structural analysis of some Ag-II sulfates.  Dvogodišnji post doc (1964-1965) obavio je u Laboratoriju  Profesora André Guiniera na ‘’Faculté des Sciences, Orsay, France’’. Proučavao je difuzno rentgensko raspršenje uzrokovano toplinskim titranjima kristalne rešetke, što je i rezultiralo vrijednim radom ‘’X-Ray Study of Difusse Streak Diffraction Pattern from Silicon Single Crystals’’, Acta Cryst. 14 (1969) 589-594). Tijekom boravka  u Orsayu upoznao se  s idejama profesora Duweza iz CALTECH-a o mogućnosti kaljenja slitina brzinama hlađenja (kaljenja) većim od 106 K/s. Na osnovi tih ideja Profesor Bonefačić je inicirao na Fizičkom odsjeku izradu uređaja za kaljenje ''metoda dva klipa'', koji  postaje glavni izvor priprema uzoraka metastabilnih  prezasićenih čvrstih otopina, pogotovo prijelaznih metala u aluminiju, za mnoge diplomske radove te magistarske i doktorske disertacije, kao i veliki broj znanstvenih publikacija. Objavio je preko 66 znanstvenih radova. 
Bio je pročelnik Fizičkog odjela 1967. do 1968, prodekan PMF-a od 1970. do 1972. i predstojnik Fizičkog zavoda od 1980. do 1983. Predavao je fizikalne kolegije na dodiplomskom studiju PMF-a, te niz godina fiziku metala na poslijediplomskom studiju Metalurškog fakulteta u Sisku i Strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Bio je organizator niza ljetnih škola i simpozija. Dobitnik je Republičke nagrade ''Ruđer Bošković'' 1971. za znanstveni rad.

A.T.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti