Prof.dr.sc. Vladimir Šips, redoviti profesor u mirovini na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, preminuo je u utorak 16. rujna 2003. godine u 75. godini života. Rođen je u Đakovu 19. 11. 1928. godine. Diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Bavio se znanstvenim i pedagoškim radom. Znanstveni rad je započeo na Institutu Ruđer Bošković, gdje je magistrirao temom Brzina zvuka u metalima i doktorirao 1963. temom Prilog teoriji kolektivnog gibanja elektrona i iona u metalima. Od 1976. je izvanredni, a od 1992. redoviti profesor u Zavodu za teorijsku fiziku PMF-a. 

Bavio se istraživanjem elementarnih pobuđenja u kvantnoj i klasičnoj plazmi iz čega je objavio 30 radova. Niz godina bio je urednik znanstvenog časopisa Fizika, te suradnik američkog časopisa Mathematical Reviews u kojem je objavio stotinjak sažetih prikaza monografija i znanstvenih radova iz područja teorije mnoštva čestica, statističke fizike i fizike čvrstog stanja.

Svoje dugo pedagoško djelovanje započeo je vrlo rano na eksperimentalnoj gimnaziji, a zatim u Zavodu za teorijsku fiziku PMF-a. Povremeno je predavao i na različitim kolegijima na diplomskim ili poslijediplomskim studijima na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo u Ljubljani i na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Napisao je samostalno ili u koautorstvu 8 udžbenika za studente i 6 udžbenika za učenike srednjih škola. 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti