KONTAKT

Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102 a, 10000 Zagreb
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Doktorski studij kemije - smjer:


Anorganska i strukturna kemija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kemijski seminar I (152786)
- 20
(20S)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija
=> Izborni ASK -DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta (219949) *
Novak, P.; Jednačak, T.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862) *
Ahel, M.; Terzić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859) *
Rončević, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (223930) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836) *
Frank, S.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835) *
Frkanec, R.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794) *
Prugovečki, B.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860) *
Ciglenečki-Jušić, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797) *
Skoko, Ž.; Tonejc, A.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831) *
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.; Radić, Z.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856) *
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834) *
Mrša, V.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837) *
Frkanec, R.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795) *
Moguš-Milanković, A.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848) *
Biruš, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844) *
Hrenar, T.; Tomišić, V.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812) *
Mihalić, Z.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829) *
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790) *
Matković-Čalogović, D.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861) *
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833) *
Matković-Čalogović, D.; Luić, M.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Matematička kemija (152853) *
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805) *
Šekutor, M.; Škalamera, Đ.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225) *
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (220589) *
Tomić, S.
- 15
(10P+3L+2S)
1, 3 INFO
8.0 Molekularna spektroskopija (219954) *
Hrenar, T.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855) *
Kralj, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867) *
Rončević, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802) *
Matković-Čalogović, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799) *
Đilović, I.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839) *
Močibob, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849) *
Metikoš-Huković, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858) *
Bertoša, B.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (223929) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845) *
Hrenar, T.; Ljubić, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850) *
Musić, S.; Begović, T.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803) *
Frkanec, L.; Žinić, M.
- 25
(21P+4S)
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988) *
Miljanić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816) *
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851) *
Mihaljević, B.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852) *
Kralj, D.
- 12
(10P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788) *
Cindrić, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806) *
Kodrin, I.; Vančik, H.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808) *
Basarić, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827) *
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847) *
Horvat, G.; Požar, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804) *
Primožič, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820) *
Jerić, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (223931) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810) *
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
- 15
(13P+2S)
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863) *
Novak, P.; Zangger, K.; Kazazić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864) *
Novak, P.; Müller, N.; Smrečki, V.; Plavec, J.; Parlov Vuković, J.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801) *
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857) *
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866) *
Juranović Cindrić, I.
- 10
(10P)
1, 3 INFO
ECTS Temeljni kolegiji iz anorganske i strukturne kemije
=> Temeljni (obavezni) ASK -DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793) *
Skoko, Ž.; Halasz, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792) *
Cinčić, D.; Meštrović, E.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791) *
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789) *
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
- 28
(20P+8S)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152824)
- 0
()
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti doktorski studij kemije
=> Svi izborni i temeljni kolegiji DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta (219949) *
Novak, P.; Jednačak, T.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862) *
Ahel, M.; Terzić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859) *
Rončević, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (223930) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836) *
Frank, S.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835) *
Frkanec, R.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793) *
Skoko, Ž.; Halasz, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794) *
Prugovečki, B.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860) *
Ciglenečki-Jušić, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797) *
Skoko, Ž.; Tonejc, A.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831) *
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.; Radić, Z.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856) *
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834) *
Mrša, V.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837) *
Frkanec, R.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795) *
Moguš-Milanković, A.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792) *
Cinčić, D.; Meštrović, E.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848) *
Biruš, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844) *
Hrenar, T.; Tomišić, V.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812) *
Mihalić, Z.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829) *
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790) *
Matković-Čalogović, D.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861) *
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833) *
Matković-Čalogović, D.; Luić, M.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Matematička kemija (152853) *
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805) *
Šekutor, M.; Škalamera, Đ.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225) *
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (220589) *
Tomić, S.
- 15
(10P+3L+2S)
1, 3 INFO
8.0 Molekularna spektroskopija (219954) *
Hrenar, T.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855) *
Kralj, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867) *
Rončević, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802) *
Matković-Čalogović, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799) *
Đilović, I.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839) *
Močibob, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849) *
Metikoš-Huković, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858) *
Bertoša, B.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (223929) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845) *
Hrenar, T.; Ljubić, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850) *
Musić, S.; Begović, T.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803) *
Frkanec, L.; Žinić, M.
- 25
(21P+4S)
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988) *
Miljanić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816) *
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851) *
Mihaljević, B.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852) *
Kralj, D.
- 12
(10P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788) *
Cindrić, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806) *
Kodrin, I.; Vančik, H.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808) *
Basarić, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827) *
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791) *
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789) *
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
- 28
(20P+8S)
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847) *
Horvat, G.; Požar, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804) *
Primožič, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820) *
Jerić, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (223931) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810) *
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
- 15
(13P+2S)
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863) *
Novak, P.; Zangger, K.; Kazazić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864) *
Novak, P.; Müller, N.; Smrečki, V.; Plavec, J.; Parlov Vuković, J.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801) *
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857) *
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866) *
Juranović Cindrić, I.
- 10
(10P)
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152986)
- 0
()
4 INFO
8.0 Kemijski seminar II (152787)
- 0
()
4 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Istraživački rad (152987)
- 0
()
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kemijski seminar I (152786)
- 20
(20S)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija
=> Izborni ASK -DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta (219949) *
Novak, P.; Jednačak, T.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862) *
Ahel, M.; Terzić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859) *
Rončević, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (223930) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836) *
Frank, S.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835) *
Frkanec, R.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794) *
Prugovečki, B.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860) *
Ciglenečki-Jušić, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797) *
Skoko, Ž.; Tonejc, A.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831) *
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.; Radić, Z.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856) *
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834) *
Mrša, V.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837) *
Frkanec, R.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795) *
Moguš-Milanković, A.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848) *
Biruš, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844) *
Hrenar, T.; Tomišić, V.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812) *
Mihalić, Z.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829) *
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790) *
Matković-Čalogović, D.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861) *
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833) *
Matković-Čalogović, D.; Luić, M.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Matematička kemija (152853) *
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805) *
Šekutor, M.; Škalamera, Đ.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225) *
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (220589) *
Tomić, S.
- 15
(10P+3L+2S)
1, 3 INFO
8.0 Molekularna spektroskopija (219954) *
Hrenar, T.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855) *
Kralj, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867) *
Rončević, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802) *
Matković-Čalogović, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799) *
Đilović, I.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839) *
Močibob, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849) *
Metikoš-Huković, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858) *
Bertoša, B.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (223929) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845) *
Hrenar, T.; Ljubić, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850) *
Musić, S.; Begović, T.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803) *
Frkanec, L.; Žinić, M.
- 25
(21P+4S)
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988) *
Miljanić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816) *
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851) *
Mihaljević, B.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852) *
Kralj, D.
- 12
(10P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788) *
Cindrić, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806) *
Kodrin, I.; Vančik, H.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808) *
Basarić, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827) *
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847) *
Horvat, G.; Požar, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804) *
Primožič, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820) *
Jerić, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (223931) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810) *
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
- 15
(13P+2S)
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863) *
Novak, P.; Zangger, K.; Kazazić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864) *
Novak, P.; Müller, N.; Smrečki, V.; Plavec, J.; Parlov Vuković, J.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801) *
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857) *
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866) *
Juranović Cindrić, I.
- 10
(10P)
1, 3 INFO
ECTS Temeljni kolegiji iz anorganske i strukturne kemije
=> Temeljni (obavezni) ASK -DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793) *
Skoko, Ž.; Halasz, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792) *
Cinčić, D.; Meštrović, E.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791) *
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789) *
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
- 28
(20P+8S)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152824)
- 0
()
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti doktorski studij kemije
=> Svi izborni i temeljni kolegiji DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta (219949) *
Novak, P.; Jednačak, T.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862) *
Ahel, M.; Terzić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859) *
Rončević, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (223930) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836) *
Frank, S.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835) *
Frkanec, R.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793) *
Skoko, Ž.; Halasz, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794) *
Prugovečki, B.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860) *
Ciglenečki-Jušić, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797) *
Skoko, Ž.; Tonejc, A.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831) *
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.; Radić, Z.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856) *
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834) *
Mrša, V.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837) *
Frkanec, R.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795) *
Moguš-Milanković, A.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792) *
Cinčić, D.; Meštrović, E.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848) *
Biruš, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844) *
Hrenar, T.; Tomišić, V.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812) *
Mihalić, Z.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829) *
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790) *
Matković-Čalogović, D.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861) *
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833) *
Matković-Čalogović, D.; Luić, M.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Matematička kemija (152853) *
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805) *
Šekutor, M.; Škalamera, Đ.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225) *
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (220589) *
Tomić, S.
- 15
(10P+3L+2S)
1, 3 INFO
8.0 Molekularna spektroskopija (219954) *
Hrenar, T.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855) *
Kralj, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867) *
Rončević, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802) *
Matković-Čalogović, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799) *
Đilović, I.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839) *
Močibob, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849) *
Metikoš-Huković, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858) *
Bertoša, B.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (223929) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845) *
Hrenar, T.; Ljubić, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850) *
Musić, S.; Begović, T.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803) *
Frkanec, L.; Žinić, M.
- 25
(21P+4S)
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988) *
Miljanić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816) *
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851) *
Mihaljević, B.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852) *
Kralj, D.
- 12
(10P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788) *
Cindrić, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806) *
Kodrin, I.; Vančik, H.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808) *
Basarić, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827) *
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791) *
Matković-Čalogović, D.; Đilović, I.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789) *
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
- 28
(20P+8S)
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847) *
Horvat, G.; Požar, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804) *
Primožič, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820) *
Jerić, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (223931) *
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810) *
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
- 15
(13P+2S)
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863) *
Novak, P.; Zangger, K.; Kazazić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819) *
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864) *
Novak, P.; Müller, N.; Smrečki, V.; Plavec, J.; Parlov Vuković, J.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801) *
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857) *
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866) *
Juranović Cindrić, I.
- 10
(10P)
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152986)
- 0
()
4 INFO
8.0 Kemijski seminar II (152787)
- 0
()
4 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Istraživački rad (152987)
- 0
()
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj